Učiteľ Slovenska

Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov.

Cena Učiteľ Slovenska poukazuje na dôležitosť učiteľov, ako aj dopad ich činnosti na študentov a celú verejnosť. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže učiteľského povolania a motivácia súčasných a budúcich učiteľov k výkonu ich profesie.

Nominovať na ocenenie alebo sa prihlásiť môžete na ucitelslovenska.sk.

Aplikácia modernej didaktiky

Moderná didaktika sú krátke online kurzy, ktoré vám pomôžu zlepšiť a urýchliť vašu prípravu na vyučovanie a robiť vaše hodiny pre žiakov efektívnejšie a atraktívnejšie. Štúdium pozostáva z krátkych videí a zaujímavých textov o praktických metódach a postupoch zostavených skúseným českým didaktikom Robertom Čapkom, ktoré si môžete vyskúšať vo vašej triede.

S kurzami môžete začať hneď teraz: Vstúpiť do kurzu.

Kurz vám prinesie napríklad inšpirácie ako vytvoriť dobrú klímu v triede, rozprúdiť diskusiu alebo získať spätnú väzbu od žiakov.

 

Online kurzy modernej didaktiky sú určené pre všetkých aktívnych učiteľov, ktorí chcú inovovať a skvalitňovať svoje vyučovanie.

 

Komenského inštitút, aplikácia spoločnosti Skillandia a uznávaný lektor Robert Čapek sa spojili a vytvorili toto digitálne vzdelávanie pre všetkých učiteľov tak, aby spĺňalo tieto základné podmienky: rýchly a jednoduchý prístup, zaujímavé a praktické informácie, bezplatne pre všetkých.

 

Digitálne vzdelávanie je realizované prostredníctvom aplikácie spoločnosti Skillandia.