Nový ročník KI u prezidentky

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 27. júna 2019 učiteľky a učiteľov zapojených do vzdelávacieho programu Komenského inštitútu ako jednu z prvých návštev v paláci.

Nový ročník účastníkov Komenského inštitútu s pani prezidentkou.

Učiteľom a zástupcom škôl, ktorí sa účastnia vzdelávacieho programu Komenského inštitútu sa tejto pocty dostalo za ich snahu ďalej na sebe pracovať a rozvíjať svoje učiteľské zručnosti vo svojom voľnom čase, s cieľom, aby prinášali svojim žiakom kvalitnejšiu a inovatívnejšiu formu výučby. Inovatívnymi aktivitami tak zdokonaľujú a rozvíjajú nielen seba, ale inšpirujú aj ostatných kolegov na školách a podnecujú v žiakoch záujem o ďalší vlastný rozvoj a štúdium. Prezidentka Zuzana Čaputová počas svojho prijatia pedagógom poďakovala za to, čo robia pre naše deti a celé školstvo.

,,Verím, že kvalitní a empatickí učitelia, ktorí dokážu deti nadchnúť a motivovať k učeniu, inšpirovať k objavovaniu, sú a vždy budú tým najdôležitejším faktorom vzdelávacieho procesu,“ povedala Zuzana Čaputová.

Prezidentka, ktorá sa stretla s 38 účastníkmi, vedením škôl a organizátormi štvrtého ročníka Komenského inštitútu sa zároveň oboznámila s inšpiratívnymi príbehmi učiteľov. Jednou z prijatých bola aj absolventka Komenského inštitútu, Janka Šuchterová zo ZŠ v Brehoch. Vďaka Komenského inštitútu sa jej podarilo oživiť fungovanie školského parlamentu a za pomoci školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky zostavili sadu aktivít zameraných na prevenciu proti šikane, ktoré prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania realizujú starší žiaci s mladšími.

Ďalší projekt, ktorý výrazne ovplyvnil k lepšiemu situáciu na škole, patrí Petrovi Humayovi, triednemu učiteľovi hokejistov na ZŠ v Nitre, ktorý sa rozhodol zlepšiť vzťahy v triede medzi žiakmi a ich spoločné fungovanie. Zaviedol pravidelné ranné kruhy, ktoré sa rýchlo ujali, lebo žiakov dobre naladili na školský deň a vyriešili aj prípadné problémy v kolektíve. Ranné kruhy dnes na škole robia vo všetkých 35 triedach s 812 žiakmi a vidia reálny vplyv na deti ako aj na študijné výsledky.

,,Podobných príbehov máme v Komenského inštitúte oveľa viac a nesmierne nás teší, že sa k nám každoročne hlásia desiatky ďalších učiteľov, ktorí majú chuť robiť veci inak. Meniť naše školstvo nezištne, bez čakania na reformu či zmenu zhora,“ priblížila Veronika Suváková, manažérka vzdelávania Komenského inštitútu.

Komenského inštitút, ktorý aktuálne otvára štvrtý ročník, ponúka ročný vzdelávací program pre 20 pedagógov. Tých čaká už počas prázdnin letná škola osobného rozvoja a príprava ich pedagogického projektu. Následne počas roka absolvujú zážitkové workshopy o kritickom myslení, modernej didaktike, nenásilnej komunikácii, či facilitácii konfliktov so špičkovými lektormi. Realizácia ich projektu je aj finančne podporená a k dispozícii budú mať aj vlastného mentora.