Workshopy pre učiteľov Považia

Komenského inštitút s iniciatívou Učitelia Považia chystajú na jeseň kvalitné workshopy pre učiteľov, riaditeľov a ďalšie pedagogické povolania. Pozrite si našu ponuku.

Workshop Psychológia spätnej väzby

Pozývame vás na workshop Psychológia spätnej väzby s lektorom Lukášom Bakošom. Na workshope sa pozrieme na poskytovanie a prijímanie spätnej väzby očami psychológie. Identifikujeme ego-obranné mechanizmy, ktoré nám prácu so spätnou väzbou komplikujú a zamyslíme sa nad tým, ako ich zvládať. Prejdeme niekoľko rýchlo použiteľných techník spätnej väzby a ak zvýši čas, tak si povieme, ako s tým všetkým súvisí koncept radikálnej otvorenosti.

***
Počet miest je limitovaný na 15.
Na workshop je potrebné sa prihlásiť cez tento dotazník: bit.ly/uciteliapb-spatnavazba

Pre koho je akcia určená: učitelia, riaditelia a ďalšie pedagogické povolania
Dátum: 29. 9. 2020 (utorok)
Čas: od 14:45 do 19:00
Miesto konania: Cooltajner, Považská Bystrica
Vstupné: zdarma (ale počet miest je obmedzený, preto sa treba registrovať na odkaze vyššie)
***

Viac o lektorovi Lukášovi Bakošovi:
Vyštudovaný psychológ, vedie konzultačnú spoločnosť Maxman Consultants zameranú na rozvoj „soft skills“, ako kouč a konzultant pomáha manažérom a tímom v Európe a Ázii efektívnejšie pracovať a komunikovať. Študentov psychológie učí na katedre psychológie FFUK a v Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK.

V prípade otázok môžete písať na:
ucitelia.povazia@gmail.com

Workshop je súčasťou Regionálnych akcií, ktoré organizujú účastníci Komenského inštitútu. Regionálne akcie Komenského inštitútu vznikajú s podporou Nadácie Telekom, Nadácie Orange, Nadácie Eset a Nadácie Poštovej banky.

Tento workshop je tiež vedený v spolupráci s iniciatívou Učitelia Považia, ktorú založil náš absolvent Jozef Šujak.

Akcia môže byť tiež realizovaná vďaka podpore Cooltajnera a spoločnosti Maxman.

Workshop Polarizácia na školách/v triedach

Pozývame vás na workshop Polarizácia na školách/v triedach s lektormi Dušanom Ondrušekom, Zuzanou Fialovou a Lukášom Zorádom z PDCS.

Nové simulácie (interaktívne výučbové metodiky využívajúce formu učenia cez zážitok), ktoré sú určené primárne pre učiteľov (2. stupeň ZŠ a SŠ), hlavne zo škôl, kde sa s polarizáciou stretávajú častejšie (napr. etnicky a jazykovo zmiešané školy, školy kde je veľký podiel rôznorodých detí a pracuje sa napr. s inklúziou, tam kde sú veľké rozdiely (sociálne, názorové, v aktivite/pasivite vo vnútri rodičovských skupín).

Cieľom je porozumieť procesom polarizácie v triede a na škole na základe príkladu, ktorý vychádza z reálnych situácií a problémov. Taktiež je cieľom osvojiť si kroky a procesy z pozície tretej (aj keď zainteresovanej) strany o tom, ako dostať polarizáciu pod kontrolu, zmierniť jej negatívne účinky a pripraviť depolarizačné kroky v situáciách rozdelených tried/škôl, príp. preventívne kroky, ktoré môžu zvrátiť ničivé podoby polarizácie a naopak – v ideálnom prípade – využiť ich transformačný potenciál.

***
Počet miest je limitovaný na 20.
Na workshop je potrebné sa prihlásiť cez tento dotazník:
https://bit.ly/polarizaciaspolocnostiPB

Pre koho je akcia určená: učitelia, riaditelia a ďalšie pedagogické povolania
Dátum: 20. 10. 2020 (utorok)
Čas: od 15:00 do 19:00
Miesto konania: Cooltajner, Považská Bystrica
Vstupné: zdarma (ale počet miest je obmedzený, preto sa treba registrovať na odkaze vyššie)
***

Viac o lektoroch:
Dušan Ondrušek je hlavným autorom simulácií. Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a nenásilnej komunikácie. Ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac asi 1100 tréningov vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom 12 kníh.

Zuzana Fialová je pôvodným vzdelaním sociologička, odborníčka v oblasti riešenia konfliktov, ľudských práv, demokratickej transformácie a medzinárodného rozvoja. Pracovala vo viac ako 20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky prežila v Afganistane. Spolu s Dušanom Ondrušekom sú autormi viacerých metodických materiálov pre učiteľov a školy.

Lukáš Zorád je projektový manažér PDCS a zabezpečuje organizáciu podujatí.

V prípade otázok môžete písať na:
ucitelia.povazia@gmail.com

Workshop je súčasťou Regionálnych akcií, ktoré organizujú účastníci Komenského inštitútu. Workshop je pre účastníkov zadarmo vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti SR.

Tento workshop je tiež vedený v spolupráci s iniciatívou Učitelia Považia, ktorú založil náš absolvent Jozef Šujak.

Akcia môže byť tiež realizovaná vďaka podpore organizácie PDCS a Cooltajnera.

Workshop Skupinová dynamika: ako nebyť direktívny vodca 1. časť

Pozývame vás na workshop Skupinová dynamika: ako nebyť direktívny vodca s lektorom Petrom Benkovičom. Workshop má dve časti. Účasť na prvom alebo druhom stretnutí nie je viazaná povinnosťou zúčastniť sa oboch častí, ale silne sa odporúča.

Táto akcia sa zameriava na jeho 1. časť.

Tréning je zameraný na pochopenie a osvojenie si zručností a techník vedúcich k efektívnejšiemu riadeniu skupinovej dynamiky. Účastníci sa naučia profesionálne pracovať so skupinou, facilitovať, viesť diskusie, porady a stretnutia, zvládať ťažkých účastníkov, krízové situácie. Cieľ rozvoja je:
– posilnenie facilitačným zručností,
– osvojenie si techník práce so skupinovou dynamikou,
– zlepšenie schopnosti zvládať komplikované interacie pri skupinovej práci,
– získanie schopnosti správne sa zachovať v kritických situáciách.

***
Počet miest je limitovaný na 15.
Na workshop je potrebné sa prihlásiť cez tento dotazník:
bit.ly/uciteliapb-skupinovadynamika1-2 

Pre koho je akcia určená: učitelia, riaditelia a ďalšie pedagogické povolania
Dátum: 11. 11. 2020 (streda)
Čas: od 14:45 do 19:00
Miesto konania: Cooltajner, Považská Bystrica
Vstupné: zdarma (ale počet miest je obmedzený, preto sa treba registrovať na odkaze vyššie)
***

Viac o lektorovi Petrovi Benkovičovi:
Zakladateľ a partner spoločnosti Maxman Consultants. Vyše 25 rokov pôsobí v biznise učenia a rozvoja. Pomáha dobrým manažérom, aby boli veľmi dobrí a veľmi dobrým  manažérom, aby boli vynikajúci. Na Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovy prednáša pre študentov kombinovaného štúdia predmet Leadership: Teorie a praxe. Vzdelaním je psychológ.

V prípade otázok môžete písať na:
ucitelia.povazia@gmail.com

Workshop je súčasťou Regionálnych akcií, ktoré organizujú účastníci Komenského inštitútu. Regionálne akcie Komenského inštitútu vznikajú s podporou Nadácie Telekom, Nadácie Orange, Nadácie Eset a Nadácie Poštovej banky.

Tento workshop je tiež vedený v spolupráci s iniciatívou Učitelia Považia, ktorú založil náš absolvent Jozef Šujak.

Akcia môže byť tiež realizovaná vďaka podpore Cooltajnera a spoločnosti Maxman.

Workshop Skupinová dynamika: ako nebyť direktívny vodca 2. časť

Pozývame vás na workshop Skupinová dynamika: ako nebyť direktívny vodca s lektorom Petrom Benkovičom. Workshop má dve časti. Účasť na prvom alebo druhom stretnutí nie je viazaná povinnosťou zúčastniť sa oboch častí, ale silne sa odporúča.

Táto akcia sa zameriava na jeho 2. časť.

Účasť na prvom workshope v novembri 2020 NIE JE podmienkou účasti na druhom workshope. Účastníci prvého workshopu majú po prihlásení prednosť v prípade vysokého záujmu.

Tréning je zameraný na pochopenie a osvojenie si zručností a techník vedúcich k efektívnejšiemu riadeniu skupinovej dynamiky. Účastníci sa naučia profesionálne pracovať so skupinou, facilitovať, viesť diskusie, porady a stretnutia, zvládať ťažkých účastníkov, krízové situácie. Cieľ rozvoja je:
– posilnenie facilitačným zručností,
– osvojenie si techník práce so skupinovou dynamikou,
– zlepšenie schopnosti zvládať komplikované interacie pri skupinovej práci,
– získanie schopnosti správne sa zachovať v kritických situáciách.

***
Počet miest je limitovaný na 15.
Na workshop je potrebné sa prihlásiť cez tento dotazník:
bit.ly/uciteliapb-skupinovadynamika2-2

Pre koho je akcia určená: učitelia, riaditelia a ďalšie pedagogické povolania
Dátum: 2. 12. 2020 (streda)
Čas: od 14:45 do 19:00
Miesto konania: Cooltajner, Považská Bystrica
Vstupné: zdarma (ale počet miest je obmedzený, preto sa treba registrovať na odkaze vyššie)
***

Viac o lektorovi Petrovi Benkovičovi:
Zakladateľ a partner spoločnosti Maxman Consultants. Vyše 25 rokov pôsobí v biznise učenia a rozvoja. Pomáha dobrým manažérom, aby boli veľmi dobrí a veľmi dobrým  manažérom, aby boli vynikajúci. Na Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovy prednáša pre študentov kombinovaného štúdia predmet Leadership: Teorie a praxe. Vzdelaním je psychológ.

V prípade otázok môžete písať na:
ucitelia.povazia@gmail.com

Workshop je súčasťou Regionálnych akcií, ktoré organizujú účastníci Komenského inštitútu. Regionálne akcie Komenského inštitútu vznikajú s podporou Nadácie Telekom, Nadácie Orange, Nadácie Eset a Nadácie Poštovej banky.

Tento workshop je tiež vedený v spolupráci s iniciatívou Učitelia Považia, ktorú založil náš absolvent Jozef Šujak.

Akcia môže byť tiež realizovaná vďaka podpore Cooltajnera a spoločnosti Maxman.