Webináre

Od jari 2020 vám prinášame webináre a diskusie s účastníkmi a absolventmi Komenského inštitútu, finalistami ocenenia Učiteľ Slovenska a osobnosťami z oblasti vzdelávania.

Spoločne s nimi vám podávame “pomocnú ruku” vo forme konkrétnych nápadov na vyučovanie, ako ho zaujímavo a zmysluplne realizovať aj online, ako sa zamerať hlavne na žiaka a nezahltiť rodiča. 

Pozrite si aktuálnu ponuku a archív realizovaných webinárov.

Hľadajú sa Učitelia Slovenska 2021!

Pre kolegov sú inšpiráciou, pre žiakov a študentov osobnosťami, ktoré im pomáhajú nachádzať si cestu ku vzdelávaniu. Inovatívnymi metódami v nich vzbudzujú prirodzený záujem o predmety, ktoré vyučujú a snažia sa im odovzdávať nielen vedomosti, ale ich tiež viesť ku kritickému mysleniu. Takých pedagógov zviditeľňuje Komenského inštitút prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska. Aj tento rok vyzýva všetkých, ktorým záleží na slovenskom školstve, aby dali vedieť o výnimočných učiteľoch a nominovali ich na toto ocenenie.

Komenského inštitút ako jediný oceňuje a zviditeľňuje pedagógov na základe odbornosti v súlade s medzinárodným formátom Global Teacher Prize. Licenciu na organizovanie národného kola tohto ocenenia získal v roku 2019. V roku 2020 bolo na cenu Učiteľ Slovenska nominovaných vyše 1100 pedagógov, z toho 164 sa rozhodlo do projektu zapojiť. V porovnaní s prvými dvomi ročníkmi ide o takmer dvojnásobné množstvo. Komenského inštitút reflektuje aktuálne pedagogické výzvy a preto bola v poslednom ročníku popri hlavnej ceny a ceny verejnosti udelená špeciálna cena “Učiteľ na diaľku”.

,,Čo sledujeme a čo nás teší, je fakt, že každoročným udelením národnej ceny sa sieť inšpiratívnych pedagógov rozrastá. Od bývalých finalistov získavame spätnú väzbu, že o praktické príklady ako učiť lepšie, je aj v regiónoch záujem. Naša spolupráca s učiteľmi sa po jednom ročníku preto vôbec nekončí. Vytvorili sme Alumni program, v ktorom učiteľom dávame možnosť lektorovať, mentorovať, viesť workshopy, či vzdelávať sa na študijných pobytoch v zahraničí,“ konštatuje František Cimerman, koordinátor ceny Učiteľ Slovenska.

Štartuje 4. ročník Učiteľa Slovenska

Na Slovensku máme mnohých učiteľov, ktorí sú oddaní svojej profesii a snažia sa pre svojich žiakov a študentov urobiť v rámci svojich možností maximum. Záleží im na ich rozvoji, na tom, aby nielen jednotlivci, ale celé triedy dosahovali lepšie výsledky a popritom v nich vzbudili prirodzený záujem a nadšenie o predmety, ktoré vyučujú. Práve takých hľadá Komenského inštitút už v 4. ročníku ceny Učiteľ Slovenska

,,Mal by sa prihlásiť každý učiteľ, ktorý skúša niečo nové, experimentuje na hodinách a chce ukázať žiakom, že sa dá učiť aj inak. Pre nás učiteľov je nesmierne dôležité, aby sme sa navzájom inšpirovali a to je jeden z benefitov tejto iniciatívy. Chce vyzdvihnúť našu každodennú prácu, že sme hrdí na to, čo robíme aj za podmienok, ktoré v našom školstve sú. Sú tu deti, kvôli ktorým sa snažíme školu premeniť na miesto, kam budú radi chodiť a kde sa môžu každý deň niečo nové naučiť,“ hovorí víťazka prvého ročníka Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach

Prihlásiť do ocenenia sa môžu učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich však môže aj široká verejnosť do 15. októbra 2021, prihlášky sa dajú poslať do 31. októbra 2021 na www.ucitelslovenska.sk

,,Učiteľov samotná nominácia zvyčajne veľmi prekvapí a dojme. Veľa z nich sa nám zdôverilo, že je to vôbec prvýkrát, kto sa im za ich prácu rozhodol poďakovať. Ďalším prekvapením je pre nich zistenie, aké detaily si žiaci, rodičia i kolegovia všímajú. Žiaci zvyčajne vyzdvihujú partnerský prístup učiteľa, ktorý medzi nimi nerobí rozdiely. Rodičom sa páči, že ich dieťa chodí do školy rado a pedagógom z práce najviac to, že je ich kolega kreatívny a vie, ako žiakov zaujať,“ dopĺňa František Cimerman.

Záštitu nad ocenením Učiteľ Slovenska prebrala prezidentka Zuzana Čaputová. Komenského inštitút ho môže realizovať vďaka podpore Slovak Telekomu. Učiteľa Slovenska 2021 organizátori vyhlásia v máji 2022.