Učitelia v akcii – nové bloky!

Učitelia v akcii sa tešia vášmu veľkému záujmu, preto prinášame nové vzdelávacie bloky!

Radi by ste si rozšírili vedomosti, osvojili nástroje a dostali rady a tipy, ktoré vám pomôžu:

  • ako rozumieť emóciám detí
  • budovať vnímavú a súcitnú školskú komunitu
  • medzipredmetovo prepájať témy finančnej gramotnosti
  • vyučovať tému financií ľahko a zážitkovo.

Začíname októbrovým blokom s lektorkou emocionálneho vzdelávania, Janette Motlovou a témou “Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov”.

Ďalší mesačný vzdelávací blok venujeme rozvoju finančnej gramotnosti. “Ako na finančnú gramotnosť prakticky” s lektorom finančnej gramotnosti, Ladislavom Somroňom.

Zažijete praktické ukážky. Vyskúšate si konkrétne príklady a nápady na vyučovanie priamo s deťmi. K dispozícii vám budú skúsení lektori s niekoľkoročnými skúsenosťami. Po absolvovaní bloku získate certifikát o účasti!

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa tu:  https://old.komenskehoinstitut.sk/ucitelia-v-akcii/.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka nášmu partnerovi 365.bank.

Komenského inštitút odovzdal priamo do rúk pani prezidentky výzvy, prosby a odporúčania mladých ľudí k zmene prístupu vo vzdelávaní

V júni 2021 sme na slovenských školách zrealizovali nereprezentatívny prieskum, v ktorom sme sa opýtali na názor a potreby týkajúce sa slovenského školstva priamo tých, ktorých sa tieto otázky najviac dotýkajú. Pýtali sme sa detí, žiakov a mladých ľudí. Dostali sme viac než 1200 odpovedí.

Žiaci mali možnosť vyjadriť sa okrem iného aj na otázky “AKÁ BY BOLA TVOJA ŠKOLA SNOV?” alebo “CHCEL/A BY SI NIEČO ODKÁZAŤ ĽUĎOM, KTORÍ OVPLYVŇUJÚ SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?”.

Vyjadrené výzvy, prosby a odporúčania mladých ľudí k zmene prístupu vo vzdelávaní sme pri príležitosti audiencie finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska 2021 odovzdali do rúk pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Pretože vzdelávanie by malo reflektovať potreby a požiadavky aktuálneho sveta a pripravovať mladých ľudí na život v 21. storočí.

Samozrejme kvalita vzdelávania závisí od jedného hlavného kľúčového faktora a to ste vy učitelia a učiteľky,” uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

FOTO: Uršula Mičovská

Pani prezidentka pri tejto príležitosti ocenila prácu všetkých učiteľov a ich prínos pre spoločnosť. “To, na čom sa vy podieľate, je nielen odovzdávanie informácii, pretože existuje množstvo spôsobov, ako môžu deti prísť k informáciám, ale to, čo je nenahraditeľné, je váš osobný vklad do toho vzdelávania. A to je tá ďalšia časť toho, k čomu dochádza k interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Odovzdávate im inšpiráciu, vašu motiváciu, odovzdávate im hodnotové posolstvá, učíte ich novým zručnostiam a toto všetko je veľmi dôležité,” povedala vo svojom príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

FOTO: Uršula Mičovská

Učitelia v akcii

Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, v rámci ktorého Komenského inštitút ponúka vzdelávanie v mesačných uzavretých blokoch zameraných na jednu tému.

V každom mesačnom bloku sa dozviete základné princípy a teoretické východiská, ktoré vám pomôžu priniesť do tried väčšiu radosť z učenia a príjemnejšiu klímu. Počas interaktívneho workshopu si zároveň môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Odídete z neho so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe. Domáce zadanie môžete konzultovať s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. Mesačný blok ukončí záverečné stretnutie uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. Získate podklady pre ďalšie vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie individuálnych úloh sprevádzať.

Jeden mesačný vzdelávací blok Učitelia v akcii obsahuje:

  • úvodný streamovaný webinár o základných princípoch a teoretických východiskách
  • 1 poldenný interaktívny webinár pre uzavretú skupinu vybraných pedagógov
  • individuálnu prácu v rozsahu 3 hodiny na základe zadaní od lektora
  • konzultáciu s mentorom – skúseným pedagógom z praxe
  • záverečné stretnutie uzavretej skupiny pedagógov s lektorom

Prečítajte si viac o projekte a aktuálnej ponuke mesačných blokov.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka nášmu partnerovi 365.bank.