Koučing v školskom prostredí – výcvik pre pedagógov

Koučovací prístup a koučovacie rozhovory majú v školskom prostredí obrovský potenciál. Potvrdil to aj ročný výcvik našich absolventov a absolventiek Komenského inštitútu, ktorí sa stali mentormi a mentorkami pre svojich kolegov v našich programoch.
Využitie je široké, v práci so žiakmi či študentami, na lepšie formatívne hodnotenie, na prácu s kolegami či rodičmi, ale aj ako forma osobného rozvoja, či pre lepšie zvládanie vlastných životných situácií.

Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. To všetko koučing a koučovací prístup dokáže a určite patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu. Aj preto sme sa rozhodli priniesť toto dlhodobé vzdelávanie aj vám. 8-mesačný výcvik je určený pre aktívnych pedagógov, školských psychológov, vedúcich a iných pracovníkov základných, stredných a vysokých škôl. Viesť ho bude skúsený ACC kouč a lektor Tomáš Pešek (viac o ňom si môžete prečítať na konci stránky)

Vzdelávanie vychádza z medzinárodne uznávaných kompetencií kouča podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov – International Coaching Federation.


Čo sa naučíte:

 • Aké sú princípy koučingu a v čom sa líši od iných profesií napríklad aj mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča podľa ICF
 • Ako využívať koučovací prístup aj pri spätnej väzbe a hospitácii
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Všetko to bude veľmi praktické, plné interaktívnych cvičení. Veľa budeme skúšať sami na sebe, reflektovať, diskutovať a učiť sa tak, aby to bolo v bezpečnom prostredí, išlo do hĺbky, ale bola pri tom aj dobrá atmosféra a sranda. 

HARMONOGRAM VÝCVIKU

Keďže koučovací prístup sa nedá naučiť inak, ako praxou, je vzdelávanie nastavené ako viacfázove s úlohami v medzifáze. Konkrétne: 

 • Prvá fáza (prezenčne) 2. – 5. február 2023
 • Druhá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Tretia fáza (online) 31. marec – 1. apríl 2023 (3 hodiny doobeda, 3 hodiny poobede)
 • Štvrtá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Piata fáza (prezenčne)2. – 4. júna 2023
 • Šiesta fáza – podpora prenosu do praxe a mentoring (2 online stretnutia po 3 hodinách do augusta 2023 – termín si dohodneme spoločne)

Kurz svojim rozsahom spĺňa podmienky a je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 56, ods. 4, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. 

Po ukončení výcviku získate certifikát o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania. Podmienkou je absolvovanie min. 90% z celkovej časovej dotácie programu a prax v medzifázach minimálne 10 hodín (časť absolvujete už počas výcviku).

Súčasťou vzdelávania je aj podporný materiál.

PODMIENKY ÚČASTI A ORGANIZAČNÉ INFO

CENA

Je zložená z dvoch častí:

 • Program: 400 eur (vrátane DPH, zahŕňa lektorné a organizačné náklady)
 • Ubytovanie a strava: 175 eur (vrátane DPH, zabezpečené vo Vzdelávacom centre Zaježová)

Cena zahŕňa len základné organizačné náklady spojené s realizáciou výcviku. Platíte neporovnateľne menej ako pri komerčných kurzoch. Poplatok je možné rozložiť do viacerých splátok. Ako bonus navyše získate mentorskú príručku Komenského inštitútu.

PRIHLASOVANIE

Prebieha do 30. novembra 2022 prostredníctvom tohto formulára.

Účastníkov budeme vyberať na základe kompletne vyplnenej prihlášky. Potvrdenie vybratia do výcviku vám oznámime do 12. decembra 2022. Zároveň obdržíte aj faktúru pre úhradu účastníckeho poplatku, ktorú bude potrebné uhradiť do 9. januára 2023.

Výcvik je nutné absolvovať kompletný – nie je možné zúčastniť sa len časti. V prípade ukončenia účasti výcviku z vlastného rozhodnutia poplatok nevraciame.

MIESTO KONANIA PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Dve stretnutia sa uskutočnia vo Vzdelávacom centre Zaježová, vzdielanom cca 30 km od Zvolena (www.centrumzajezova.sk). Podrobné informácie vám zašleme s potvrdením o vybratí do výcviku.

V prípade pokračovania opatrení ohľadom covid-19 bude prezenčné vzdelávanie prebiehať na základe aktuálnych opatrení a obmedzení. V prípade, že nebude možné zorganizovať niektoré zo živých stretnutí, vzdelávanie bude prebiehať online.

O LEKTOROVI

Programom vás prevedie skúsený lektor a kouč Tomáš Pešek, s ktorým v rámci Komenského inštitútu dlhodobo spolupracujeme. Tomáš, okrem toho že je výborný lektor je aj medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 500 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov vrátane výcviku mentorov Komenského inštitútu a oblasť vzdelávania mu je veľmi blízka. Zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity. Viac informácií o Tomášovi na https://www.icf.sk/koucing-sekcia/64-pesek-tomas 

Vďaka tréningu v mentoringu a koučingu som lepšie spoznal seba, naučil sa viac trpezlivosti počúvať, reagovať na potreby druhých a byť pozorný na to, čo hovoria a naozaj chcú.

Joži Šujak

Tréning s Tomášom mi nielen otvoril dvere do témy koučing a pomohol v mojej profesnej oblasti, ale naučil ma aktívne počúvať, otvoriť srdce, vnímať potreby a sprevádzať človeka procesom hľadania odpovedí. Tento tréning nebol o teórii, bol o praktickom získavaní zručnosti, ktoré sa dajú využiť v akékoľvek oblasti života. Vďaka za odbornosť, podporu a ľudskosť.

Jana Šuchterová

Pre mňa bol koučing krok vpred v komunikácii so žiakmi, ale aj s kolegami, rodinou. Naučil ma klásť správne otázky, ktoré vedú k premýšľaniu. Veľká vďaka, Tomáš.

Ľuba Tomková

V prípade otázok nám napíšte e-mail na: komenskehoinstitut@zivica.sk.

Učitelia v akcii

Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, v rámci ktorého Komenského inštitút ponúka vzdelávanie v mesačných uzavretých blokoch zameraných na jednu tému.

V každom mesačnom bloku sa dozviete základné princípy a teoretické východiská, ktoré vám pomôžu priniesť do tried väčšiu radosť z učenia a príjemnejšiu klímu. Počas interaktívneho workshopu si zároveň môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Odídete z neho so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe. Domáce zadanie môžete konzultovať s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. Mesačný blok ukončí záverečné stretnutie uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. Získate podklady pre ďalšie vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie individuálnych úloh sprevádzať.

Jeden mesačný vzdelávací blok Učitelia v akcii obsahuje:

 • úvodný streamovaný webinár o základných princípoch a teoretických východiskách
 • 1 poldenný interaktívny webinár pre uzavretú skupinu vybraných pedagógov
 • individuálnu prácu v rozsahu 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultáciu s mentorom – skúseným pedagógom z praxe
 • záverečné stretnutie uzavretej skupiny pedagógov s lektorom

Prečítajte si viac o projekte a aktuálnej ponuke mesačných blokov.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka nášmu partnerovi 365.bank.

Naše publikácie

ZÓNA BEZ ŠIKANY

Ako hovoriť o šikane? Súbor 101 kartičiek poskytuje tipy a triky, ako rozprávať o šikane. Tieto kartičky vám poslúžia ako podnet k rozhovorom o téme šikana a ponúknu vám nápady, čo robiť v prípade, že niekde pozorujete jej prejavy. Rozprúdením diskusie v skupine môžete šikanovaniu predchádzať. Vďaka kartičkám môžete do debaty zapojiť všetkých bez rozdielu – či už sú to obete, diváci, alebo šikanujúci.

ŠKOLA PODĽA NAŠICH PREDSTÁV

Tri žiačky – kamarátky z alternatívnej základnej školy v Berlíne, napísali knihu o tom, ako si ony predstavujú správnu školu. V ich škole sa neznámkuje, žiaci si organizujú vlastný rozvrh hodín a často sami rozhodujú, čo a ako sa budú učiť.

UČIACA SA ŠKOLA

V rámci projektu Učiace sa školy, ktorý realizoval Komenského inštitút sa dvanásť škôl pustilo do zmien inšpirovaných dokumentom Učiace sa Slovensko. V rámci tohto projektu vznikli aj materiály, ktoré podrobne rozoberali vybrané tézy z Učiaceho sa Slovenska a poskytovali školám konkrétne návody, ako ich zavádzať do praxe. Publikácia Učiaca sa škola je súborným knižným vydaním týchto materiálov. 

ŠKOLY V POHYBE

Margret Rasfeld nazerá na školy a vzdelávanie inak. Uvedomila si, že memorovanie sa faktov a poučiek nestačí. Založila školu, v ktorej sa žiaci nie len vzdelávajú, ale aj objavujú a posilňujú svoje silné stránky, pracujú v tímoch, učia sa zodpovednosti cez dobrovoľnícke aktivity a podstupujú výzvy mimo múrov školy, aby zistili, ako funguje svet tam vonku.

Webináre

Od jari 2020 vám prinášame webináre a diskusie s účastníkmi a absolventmi Komenského inštitútu, finalistami ocenenia Učiteľ Slovenska a osobnosťami z oblasti vzdelávania.

Spoločne s nimi vám podávame “pomocnú ruku” vo forme konkrétnych nápadov na vyučovanie, ako ho zaujímavo a zmysluplne realizovať aj online, ako sa zamerať hlavne na žiaka a nezahltiť rodiča. 

Pozrite si aktuálnu ponuku a archív realizovaných webinárov.

EDUpoint

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program aktuálne prebieha formou online webinárov a diskusií.

Neskôr sa opäť vrátime k živým workshopom, ktoré účastníkom umožňujú zažiť a osvojiť si praktické a inovatívne metódy vzdelávania, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie. V EDUpointe sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, ale aj široká verejnosť. Navzájom zdieľajú príklady dobrej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

EDUpoint vo Zvolene a v Snine zastrešuje Komenského inštitút. Sú súčasťou siete v deviatich mestách po celom Slovensku, ktoré s partnerskými organizáciami koordinuje Nadácia Pontis.

Prehľad aktuálnych aktivít nájdete na www.generacia30.sk/edupoint.

EduPoint Zvolent realizuje Komenského inštitút (Živica) s podporou Generácie 3.0 (Nadácia Pontis).

Učiteľ Slovenska

Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov.

Cena Učiteľ Slovenska poukazuje na dôležitosť učiteľov, ako aj dopad ich činnosti na študentov a celú verejnosť. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže učiteľského povolania a motivácia súčasných a budúcich učiteľov k výkonu ich profesie.

Nominovať na ocenenie alebo sa prihlásiť môžete na ucitelslovenska.sk.

Aplikácia modernej didaktiky

Moderná didaktika sú krátke online kurzy, ktoré vám pomôžu zlepšiť a urýchliť vašu prípravu na vyučovanie a robiť vaše hodiny pre žiakov efektívnejšie a atraktívnejšie. Štúdium pozostáva z krátkych videí a zaujímavých textov o praktických metódach a postupoch zostavených skúseným českým didaktikom Robertom Čapkom, ktoré si môžete vyskúšať vo vašej triede.

S kurzami môžete začať hneď teraz: Vstúpiť do kurzu.

Kurz vám prinesie napríklad inšpirácie ako vytvoriť dobrú klímu v triede, rozprúdiť diskusiu alebo získať spätnú väzbu od žiakov.

 

Online kurzy modernej didaktiky sú určené pre všetkých aktívnych učiteľov, ktorí chcú inovovať a skvalitňovať svoje vyučovanie.

 

Komenského inštitút, aplikácia spoločnosti Skillandia a uznávaný lektor Robert Čapek sa spojili a vytvorili toto digitálne vzdelávanie pre všetkých učiteľov tak, aby spĺňalo tieto základné podmienky: rýchly a jednoduchý prístup, zaujímavé a praktické informácie, bezplatne pre všetkých.

 

Digitálne vzdelávanie je realizované prostredníctvom aplikácie spoločnosti Skillandia.