ZÓNA BEZ ŠIKANY

Šikana je všadeprítomná a preto je našou úlohou o nej otvorene hovoriť a spolu so žiakmi, rodičmi a učiteľmi sa jej snažiť efektívne predchádzať.

Mnohí učitelia neboli a nie sú odborne pripravení rozpoznať šikanu v školskom prostredí, správne ju vyšetriť, zdokumentovať a vyriešiť do dôsledkov vrátane následného preliečenia všetkých zúčastnených žiakov (obete, svedkov, agresora, celej triedy). Každodenný život od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali vysporiadať so šikanou na školách správne a kompetentne. Tento manuál bol vypracovaný práve za tým účelom.

Metodická príručka slúži ako podporný materiál k metodickej pomôcke na prevenciu proti šikane “ZÓNA BEZ ŠIKANY”.

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Príručka bola napísaná učiteľom a mentorom Petrom Humayom a vychádza z kontextu a potrieb pedagógov, ktorým veríme bude slúžiť ako “prvá pomoc” pri riešení prevencie a dôsledkov šikany na škole.

Obsahuje:

  • jasné zadefinovanie pojmov a javov súvisiacich so šikanou
  • tipy ako prechádzať šikane
  • čo by o šikane mali vedieť učitelia aj rodičia
  • odporúčané postupy pri jej riešení
  • konkrétne návody ako sa rozprávať o šikane prostredníctvom metodickej pomôcky “ZÓNA BEZ ŠIKANY”
  • celé postupy na aktivity, ktoré vám pomôžu pri práci s kartičkami

Kartičkovú hru „ZÓNA BEZ ŠIKANY“ si môžete zakúpiť na našom eshope www.zalezi.sk.

Manuál, ako pracovať s kartičkami a s témou šikana je voľne dostupný na stiahnutie. Urobte tak prostredníctvom tlačidla nižšie.

Festival dobrého vzdelávania ŠPONGIA

Festival je určený pre všetky deti, rodičov a učiteľov, ktorí sa neboja vyžmýkať zo seba to najlepšie. Príďte spoločne so svojimi deťmi nasiaknuť dobrým vzdelávaním. Zažijete interaktívne workshopy, experimenty, diskusie, filmy, hudbu aj divadlo, na ktoré sa budú tešiť nielen vaše deti, ale aj vy sami.

Hosťami festivalu sú:

  • moderátorka Adela Vinczeová
  • vedec Pavol Čekan
  • speváčka Katarína Koščová
  • ekológ Erik Baláž

Stretnete sa aj s učiteľkami a učiteľmi z ceny Učiteľ Slovenska a Komenského inštitútu.

Vybrané časti programu budú simultánne tlmočené do ukrajinského jazyka. Pozvite aj svojich ukrajinských priateľov s rodinami.

Viac informácií a podrobný program na www.festivalspongia.sk

Ako začleniť ukrajinské deti do slovenskej školy?

Hneď v prvý týždeň vojny napísali zástupcovia Komenského inštitútu a ocenenia Učiteľ Slovenska partnerskej organizácii, ktorá organizuje národnú učiteľskú cenu Global teacher prize na Ukrajine. “Chceli sme im vyjadriť podporu a zistiť, či nepotrebujú ukrajinskí učitelia pomoc,” hovorí Zuzana Labašová z Komenského inštitútu. 

Ukrajinským učiteľom, rovnako ako ich žiakom sa zo dňa na deň obrátil život hore nohami a tak toto gesto veľmi ocenili. Učiteľská organizácia Global Teacher Prize Ukraine ďakuje slovenským učiteľom za podporu.

“Vaša podpora je pre komunitu ukrajinských učiteľov v tejto dobe veľmi žiadaná. Prosíme vás, posielajte nám slová nádeje, motivácie, podpory a viery v Ukrajinu. Aj vďaka Vám naši učitelia nestratia nádej, vrátia sa do svojich miest, opäť vybudujú svoje školy a deti už nebudú musieť počúvať zvuky sirén, bômb a výbuchov,” odpísala Mariia Baior z Global Teacher Prize Ukraine a priložila fotografie zbombardovanej školy č. 134 v Charkove. 

V reakcii na túto prosbu vyzval Komenského inštitút učiteľov na Slovensku, aby podporili ukrajinských kolegov. Tí posielali desiatky povzbudivých správ, ktoré následne putovali ukrajinskej organizácií. Vo videu zareagovala na túto výzvu aj Iveta Barková, laureátka ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 a víťazka ceny verejnosti  2018 Noemi Ráczová, ktorá hovorí: “Nelson Mandela raz povedal, že vzdelanie je najsilnejšia zbraň, ktorou môžeme zmeniť svet. Keď učíte, tvoríte. Tvoríte hrdinov, ktorí môžu zmeniť svet, hrdinov, ktorí dokážu jasne premýšľať a do budúcnosti pozerajú s nádejou. Stojím pri Vás.” 

Odkaz od slovenských učiteľov mal dodnes na sociálnych sieťach Global Teacher Prize Ukraine vyše 11 tisíc zhliadnutí. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu ponúka Komenského inštitút v spolupráci so vzdelávacím expertom Jurajom Hipšom sériu bezplatných webinárov, ktoré ponúkajú učiteľom aj rodičom odpovede na viaceré aktuálne otázky.

stredu 23.3.2022 bude v nadväznosti na doterajšie aktivity ďalší zo série webinárov s názvom Ukrajinské deti na slovenskej škole. Určený je pre všetkých učiteľov, riaditeľky, školské psychologičky aj pedagogických asistentov. Nájdu odpovede napríklad na to: 

–    Ako sa pripraviť na príchod nového žiaka,

–    Ako sa tieto deti cítia, čo prežívajú a ako sa budú pravdepodobne správať v ďalšom období,

–    Akú psychologickú a pedagogickú podporu je vhodné poskytnúť,

–    Čo sú dôležité prvé kroky pri začleňovaní,

–    Ako zvládnuť jazykovú bariéru.

Hosťami webináru sú sociologička a riaditeľka CVEK Elena G. Kriglerová, psychologička Zuzana Labašová a riaditeľ Spojenej školy T. Ševčenka Igor Andrejčák. Webinárom bude sprevádzať odborník na vzdelávanie Juraj Hipš.

Prenos a následný záznam sledujte TU.

Webináru “Ako hovoriť s deťmi o vojne” sa minulý týždeň zúčastnilo viac než 1200 priamych účastníkov- predovšetkým učiteľov a rodičov. “Vzhľadom na veľký záujem o tieto témy sme sa rozhodli vo webinároch na túto tému pokračovať.” hovorí Zuzana Labašová z Komenského inštitútu.  Jednou z ďalších aktuálnych tém je aj príchod utečencov do našej krajiny. Túto tému sme premietli vo webinári “Ako hovoriť s deťmi o utečencoch?”.

Pojem šikana je príliš vágny. Preč s ním, buďme konkrétni.

„Povyšovanie sa, ubližovanie, vysmievanie sa, využívanie, zneužívanie svojej sily voči slabšiemu. Dostať človeka do takého stavu, aby bol zúfalý, nešťastný a potom sa z toho smiať, že sa rozplače.“ 28 – ročný mladý muž, obeť šikany

Šikana môže mať mnoho podôb. Vieme ju včas rozpoznať?

„Učitelia buď o tom nevedeli, alebo sa tvárili, že to neexistuje.“

AKO HOVORIŤ O ŠIKANE?

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti ostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Vyskúšajte to formou kartičkovej hry „ZÓNA BEZ ŠIKANY“. Súbor 101 kartičiek poskytuje tipy a triky, ako rozprávať o šikane. Tieto kartičky vám poslúžia ako podnet k rozhovorom o téme šikana a ponúknu vám nápady, čo robiť v prípade, že niekde pozorujete jej prejavy. Rozprúdením diskusie v skupine môžete šikanovaniu predchádzať. Vďaka kartičkám môžete do debaty zapojiť všetkých bez rozdielu – či už sú to obete, diváci, alebo šikanujúci.

Nájdete tu 4 typy kartičiek:

Povedz nám o tom: Tento typ kartičiek nabáda žiakov zdieľať svoje osobné príbehy a skúsenosti so šikanou.

Tipy: Na týchto kartičkách nájdete stratégie, ktoré môžu žiaci uplatniť, ak sú sami obeťami šikany alebo ak je šikanovaný niekto iný. Na niektorých kartičkách sú uvedené tipy, ktoré pomôžu šikanu zastaviť. 

Čo by si urobil/a?: Vďaka týmto kartičkám si žiaci sami seba predstavia v situácii, keď sú šikanovaní, šikanovatelia alebo prizerajúci sa, a popíšu, čo by urobili.

Zahraj to: Na týchto kartičkách nájdete popis desiatich náročných situácií. Žiaci sa do každej situácie vžijú a svoje riešenie zahrajú.

KARTIČKY VÁM POMÔŽU SO ŽIAKMI DISKUTOVAŤ, ANALYZOVAŤ, OBJAVOVAŤ RIEŠENIA, AKO PRACOVAŤ S UBLIŽOVANÍM, OHROZOVANÍM A ZASTRAŠOVANÍM INÝCH A AKO TÝMTO JAVOM NA VAŠEJ ŠKOLE PREDCHÁDZAŤ.

Slovenské školy podľa študentov nepodporujú tvorivosť, ukázal prieskum

Komenského inštitút Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica sa svojimi aktivitami snaží prispieť k zmene vzdelávacieho systému na Slovensku tak, aby reflektoval potreby žiakov aj pedagógov. Nedávno realizoval dotazníkový prieskum medzi študentmi druhého stupňa základných škôl a stredoškolákmi zameraný na ich predstavu o ideálnej škole. Výsledky zverejňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Odpovede poslalo 1 310 žiakov, z ktorých vyplývajú viaceré zaujímavé skutočnosti.

„Zisťovali sme, ako sú mladí ľudia spokojní vo svojich školách a čo by sa podľa nich mohlo zmeniť. Výsledky nie sú veľmi potešujúce. Ukázalo sa, že až štvrtina žiakov má pocit, že ich učitelia neberú vážne. Väčšina z nich – 58% žiakov si dokonca myslí, že na vyučovaní nemá priestor na rozvoj tvorivosti, talentov a spolupráce so spolužiakmi,“ vraví manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Tento nereprezentatívny prieskum potvrdil to, čo hovoria oveľa komplexnejšie výskumy na tieto témy. Na základe výsledkov PISA testovania sa ukazuje, že slovenskí tínedžeri nemajú veľa sebavedomia. Každý druhý si myslí, že sa nedokáže prispôsobiť novým situáciám a pracovať v strese či pod tlakom. Tínedžeri zo Slovenska sa umiestnili na poslednom mieste spomedzi všetkých 63 krajín v otázke akcieschopnosti!

„Nevieme pracovať v skupinách a nemáme kritické myslenie. Nevieme povedať svoj názor, a ak aj vieme, nepovieme ho, pretože sme zhadzovaní. Zmeňme to,” napísala v prieskume Komenského inštitútu 17-ročná žiačka z Prešovského kraja. „Škola nemá byť len o memorovaní vedomostí a skúšaní, ale má rozvíjať aj prácu v skupine, tvorivosť, hodnoty a budovať priateľstvá a vzťahy,” myslí si 19-ročná študentka z Bratislavy.  

Náš vzdelávací systém je stále postavený viac na memorovaní vedomostí, ako na rozvíjaní zručností potrebných pre súčasný život. Pritom sa ukazuje, že aj samotní žiaci by privítali, ak by to bolo naopak.

„Priemerná známka, ktorú by podľa nášho prieskumu dali študenti svojej škole, by bola niekde medzi dvojkou a trojkou. Alarmujúce je, že viac než polovica respondentov (51,1%) si myslí, že škola ich neučí, ako byť rozhodní, alebo ako nadobúdať sebakontrolu,“ dodáva Zuzana Labašová. Jej slová potvrdzuje aj sociologička Lýdia Marošiová, ktorá vysvetľuje, v čom je najväčší problémom školstva zameraného najmä na memorovanie: „Žiakom chýba sebavedomie, neveria si, veľakrát ani nepoznajú svoje schopnosti, ktoré nie sú programovo rozvíjané.” 

Drvivá väčšina žiakov na Slovensku sa učí pre známky a ako ukázal dávnejší prieskum Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz, väčšina učiteľov ani v čase pandémie nedokázala motivovať žiakov inak ako známkami. Podľa zistení Centra pedagogického výskumu Univerzity Komenského sa len 6,8 % žiakov 2. stupňa teší z poznávania, zvyšok motivujú známky či strach z neúspechu! Za všetky odpovede z aktuálneho prieskumu Komenského inštitútu medzi žiakmi ešte jedna od 18-ročnej študentky zo Žilinského kraja: „Je dobré, aby dospelí chápali, čo žiaci potrebujú, že to nie je len o odbornosti. My študenti potrebujeme prax, potrebujeme viac vedieť o veciach v živote, niečo o láske, sebakontrole, sebavedomí, zvýšiť si finančné poznatky. Sme dlhé hodiny v škole a voľný čas trávime učením. Je to o ničom.“

Komenského inštitút dlhodobo podporuje učiteľov, aby sa slovenský vzdelávací systém posunul k väčšiemu rozvoju kompetencií. Výnimočných pedagógov, ktorí učia inovatívne oceňuje cenou Učiteľ Slovenska. Jednou z aktuálnych aktivít Komenského inštitútu, ktorá má prispieť k zmene, je aj vydanie knihy Škola podľa našich predstáv: Učiť sa, ako sa to páči nám. Napísali ju žiačky berlínskej inovatívnej školy ESBZ (Evangelische Schule Berlin Zentrum) vo veku 13, 14 a 15 rokov. Autorky Alma de Zarate, Jamila Tressel a Lara-Luna Ehrenschneider týmto prispeli do debaty o školstve a vzdelávaní, ktorú väčšinou vedú dospelí (politici, učitelia či rodičia). Kniha sa aktuálne dostala na pulty kníhkupectiev a dá sa zakúpiť aj v eshope Živice.

Druhé vydanie knihy: Škola podľa našich predstáv

Tri žiačky – kamarátky z alternatívnej základnej školy v Berlíne, napísali knihu o tom, ako si ony predstavujú správnu školu. V ich škole sa neznámkuje, žiaci si organizujú vlastný rozvrh hodín a často sami rozhodujú, čo a ako sa budú učiť.

Knihu Škola podľa našich predstáv napísali žiačky berlínskej inovatívnej školy ESBZ (Evangelische Schule Berlin Zentrum) vo veku 13, 14 a 15 rokov. Autorky Alma de Zarate, Jamila Tressel a Lara-Luna Ehrenschneider týmto prispeli do debaty o školstve a vzdelávaní, ktorú väčšinou vedú dospelí (politici, učitelia či rodičia). 

V knihe sa venujú tomu, čo je pre ne v škole dôležité. Zároveň opisujú, ako funguje ich škola. ESBZ vznikla v roku 2007 a zakladajúca riaditeľka školy Margret Rasfeld do nej zakomponovala viacero nových metód vyučovania. Príkladom je individualizovaná výučba hlavných predmetov, ktoré sa odohrávajú v uspôsobených učebných kanceláriách. Žiaci si určujú vlastné tempo, vlastný rozvrh a sami sa prihlasujú na test vtedy, keď sú naozaj pripravení. Týmto u žiakov odburávajú stres a vštepujú im vnútornú motiváciu pre učenie.

Kniha je úžasnou ukážkou toho, že škola nemusí byť nuda, ale môže žiakov baviť a rozvíjať podľa ich predstáv. Jej druhé slovenské vydanie vychádza s tematickými ilustráciami študentov Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

„Za tridsaťšesť rokov služby v školstve som mala možnosť nazbierať nespočetne veľa cenných skúseností a zažiť, aké úžasné a hodnotné schopnosti v sebe deti nosia. Zažila som, čím všetkým dokážu pohnúť, ak im dáme príležitosť, ak im trochu dôverujeme, ak v nich veríme. Tieto skúsenosti sa medzičasom stali presvedčením. Deti majú v sebe schopnosti, ktoré ďaleko presahujú to, čo si my dospelí vieme predstaviť.“

Margret Rasfeldová, dlhoročná riaditeľka Evanjelickej školy Berlín Centrum

Webináre

Od jari 2020 vám prinášame webináre a diskusie s účastníkmi a absolventmi Komenského inštitútu, finalistami ocenenia Učiteľ Slovenska a osobnosťami z oblasti vzdelávania.

Spoločne s nimi vám podávame “pomocnú ruku” vo forme konkrétnych nápadov na vyučovanie, ako ho zaujímavo a zmysluplne realizovať aj online, ako sa zamerať hlavne na žiaka a nezahltiť rodiča. 

Pozrite si aktuálnu ponuku a archív realizovaných webinárov.