fbpx

Učitelia, ktorí by chceli sprostredkovať ukrajinským deťom vedomosti a učivo aj v Ukrajinskom jazyku, majú možnosť využiť platformu AOS – All-Ukrainian Online School. Cieľom je poskytnúť každému ukrajinskému učiteľovi a študentovi bezplatný prístup k vysokokvalitnému vzdelávaciemu obsahu.

Na tejto platforme sú video lekcie, testy a materiál pre samostatnú prácu žiakov od 5. do 11. ročníka v 18tich hlavných predmetoch. Nájdete tu aj materiály k predmetom ako biológia, fyzika, chémia, matematika, algebra či geografia.

Všetok materiál zodpovedá aktuálnym štátnym vzdelávacím programom a jeho kvalitu testuje Ukrajinský inštitút pre rozvoj vzdelávania. Zoznam kurzov a tém navrhuje Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny.

Odporúčania ako túto platformu využívať nájdete v príručke TU.