Ako začať učiť a nezblázniť sa

Projekt má riešiť problematiku podpory začínajúcich učiteľov v pedagogickej praxi, počas adaptačného procesu, ale i niekoľko rokov po ňom. Po nástupe do zamestnania čerství absolventi nemajú toľko skúseností s riešením problémových situácií, s ktorými sa po nástupe do zamestnania stretnú. Tejto problematike som sa venovala aj vo svojej diplomovej práci, kde z realizovaného výskumu vyšli medzi najčastejšie problematické oblasti problémy s disciplínou, komunikáciou s rodičmi, ale aj s plánovaním vyučovacích hodín. Z výsledkov výskumu Hrubiškovej a Vyšvádera z roku 2010 vyplýva, že len 51,1 % sledovaných študentov si želá venovať sa v budúcnosti učiteľskej profesii (z toho 24,3 % určite a 26,8 % skôr áno), 25 % študentov zatiaľ nie je rozhodnutých a 23,9 % študentov skôr alebo vôbec nemajú záujem uplatniť sa po absolvovaní vysokej školy ako učitelia. Preto je dôležité vytvoriť podpornú skupinu začínajúcich učiteľov, aby sa nestratila ich motivácia pokračovať v povolaní aj po prvých rokoch praxe.

Záverečnú obhajobu projektu si pozri tu

Autor: Petra Balejová
Škola: Súkromná základná škola Esprit
Miesto realizácie projektu: Bratislava
Ročník programu: 2020/21
Materiál na stiahnutie: