Bez šikany

Projekt Bez šikany slúži k prevencii šikany žiakov v školách. Aktivity sú realizované formou zážitkových aktivít prostredníctvom žiackeho parlamentu. Cieľom tohto pedagogického projektu je zážitkovou formou oboznámiť žiakov s agresívnym správaním, šikanou a ich možnými dôsledkami. Výsledkom celoročného projektu je jednoduchá metodika s uskutočnenými aktivitami. Počas projektu sa rozvíja aj rovesnícke učenie.

Autor: Jana Šuchterová
Škola: ZŠ s MŠ Brehy
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: