Chcem byť učiteľom? Chcem byť učiteľom!

Cieľom môjho projektu bolo prostredníctvom systematickej podpory študijného poradcu (tútora – mňa) zlepšiť
oblasť vnútornej motivácie v jednej skupine študentov prvého ročníka Mgr. formy štúdia (Učiteľstvo
primárneho vzdelávania), a v letnom semestri 2019/2020 minimálne trom z nich poskytnúť mentoringové
vedenie počas pedagogickej praxe.
Väčšina absolventov vysokých škôl pedagogického zamerania nechce ísť do praxe, často im ide len o titul,
diplom a i keď začnú učiť, často z tohto zamestnania, v ktorom zažívajú tzv. šok z reality a vysokú mieru
frustrácie odchádzajú (Schnitzerová 1994, správa OECD 2014, štatistika Ústavu informácií a prognóz školstva
2014, Kosová 2015 a iní.).
Mojim cieľom bolo podporiť budúcich učiteľov a pracovať na ich sebaúčinnosti (rozvíjať vnímanie ich profesijnej
zdatnosti), ktorá je kľúčovou pri posilnení ich vnútornej motivácie byť učiteľom a učiť.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku i vo svete bola študentom prax zrušená, takže som
musela časť aktivít i ciele zčasti modifikovať. Z výsledkov dotazníkov, interview a fokusových skupín vyvstala
potreba vytvoriť praktickú Príručku pre začínajúcich učiteľov.
Táto príručka obsahuje rady, tipy, techniky, odporúčania od skúsených učiteľov – expertov z praxe. Práve títo
identifikovali najdôležitejšie a najproblematickejšie oblasti, ktorým by sa príručka mala venovať, a na ktoré nie
sú absolventi z pohľadu praxe dostatočne pripravovaní. Príručka môže byť nápomocná nielen začínajúcim

učiteľom pri vstupe do praxe, ale môže byť tiež inšpiráciou pre skúsených učiteľov – expertov, vychovávateľov,
riaditeľov, špeciálnych pedagógov a všetkých, ktorý sa zaujímajú o kvalitu vzdelávania na Slovensku.

Záverečná prezentácia pedagogického projektu

 

Autor: Lucia Šepeľáková
Škola: Pedagogická fakulta PU, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Miesto realizácie projektu: Prešov
Ročník programu: 2019/20
Materiál na stiahnutie: