Chemická šou

Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie nielen pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej hlavným cieľom je zaujať žiakov a prilákať ich k vyučovaciemu predmetu chémia. Jej implementáciou do vyučovania žiaci získajú komunikačné zručnosti, rozvíjajú spoluprácu v tíme, digitálne zručnosti, kreatívnosť, umelecké vlohy, praktické zručnosti. Taktiež sa cvičia v organizačných schopnostiach. Ich úlohou je pripraviť a zrealizovať chemickú šou na vlastnú tému. Čo si deti odnesú z chémie na základnej škole? Počet elektrónových vrstiev atómu, typy chemických väzieb? Alebo zážitok na celý život, o ktorom budú rozprávať možno aj svojim deťom…

Autor: Jana Cibulková
Škola: ZŠ Dolinský potok
Ročník programu: 2018/19