Čítanie nás baví

Aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítaniu od najnižších ročníkov, v druhom a treťom ročníku sme sa na našej škole rozhodli zaviesť projektové vyučovanie. Chceli sme, aby deti mali radosť z čítania a už od druhého ročníka sa naučili čítať s porozumením. Každý piatok sme realizovali „čitateľské dielne“, kedy deti čítali knihu Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Po každom príbehu nasledovali aktivity – pracovné listy, ktoré ich učili text vnímať. Zároveň si deti vytvorili „knihu o knihe“. Na príbehy nadväzovali rôzne nadstavbové aktivity (napr. pri Ako piekli tortu sme mali týždeň zdravej výživy), zavŕšené príbehom O bábike a charitatívnou akciou pre košický útulok.

ciele:

  1. Každé dieťa prečítalo minimálne 2 knihy, o čom svedčia výsledky prieskumu. Ten som uskutočnila prostredníctvom dotazníka.
  2. V škole sme zriadili relaxačné kútiky s minimálnymi nákladmi. Rodičia sa zapojili do jeho „výroby“, oteckovia vyrobili nábytok z paliet, mamičky našili vankúše a sedáky.
  3. Deti pri čítaní prvého príbehu pracovali intenzívne s textom a vyplňovali pracovné listy, zamerané na čítanie s porozumením. Naučili sa orientovať v texte, triediť kľúčové a menej dôležité informácie. Túto skúsenosť využili pri písaní Mojej knihy o knihe, kde bolo ich úlohou veľmi stručne napísať hlavnú myšlienku príbehu. Pre druhákov a často aj tretiakov je to náročné, tu sa zlepšovali príbeh od príbehu. Kým na začiatku potrebovali pomoc učiteľky, posledné príbehy už písali všetci samostatne.
  4. Nadstavbové aktivity boli nastavené tak, aby každá mala aj hlbší vzdelávací či výchovný charakter. Každý príbeh tak dostal akoby pridanú hodnotu. Prešli sme si od zdravej výživy cez dobrý skutok rôznymi aktivitami, ktoré mali spoločného menovateľa – zážitok.

Týmto projektom sa nám opäť podarilo vzbudiť v deťoch nadšenie pre čítanie a budovať v nich zručnosť čítania s porozumením. Projekt mal u detí úspech a teraz doň plánujeme zapojiť aj ďalšie triedy. Pracovné listy, ktoré sme vytvorili a používali môžete nájsť na https://www.zborovna.sk/novinky/index.php.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Autor: Ibolya Straussová
Škola: SZŠ Kechnec 13
Miesto realizácie projektu: Kechnec
Určené pre: prvý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2016/2017