Čítanie radosťou nie starosťou

dav

Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity sa snažia čo najmenej zamestnávať vyučujúceho a dať čo najväčší priestor pre realizáciu žiakom. Východiskom tohto prístupu je fakt, že čítanie je dôležitým zdrojom nových informácií a spôsobom sebakultivácie po celý aktívny život a je dôležité vytvoriť si čitateľské návyky a funkčné prístupy k literatúre – či už beletrii alebo odborným žánrom.

Autor: Jozef Šujak
Škola: Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: