Čo viem

V každom z nás sú rôzne talenty, každý z nás má svoje silné stránky. Preto sme sa rozhodli odhaliť ich a rozvíjať, v oblastiach, ktoré sú nám blízke. Veľa sme pracovali so svojim osobným rozvojom a prekonali sme prekážky, ktoré nám stáli v ceste. Popri sebarozvoji sme pamätali aj na iných – dobrovoľníckou činnosťou alebo prípravou akcie pre okolie.

Na začiatku školského roka som sa s veľkým nadšením pustila do práce na mikroprojekte mysliac si, že rovnaké nadšenie budú so mnou zdieľať aj deti. Po skúsenosti, ktorú mám by som svoje myslenie mierne upravila. Deti nadšené síce boli, do času, keď zistili, že ich čaká kopa roboty. A tak sme spoločne hľadali možnosti ako na sebarozvoji pracovať bez toho, aby sme to všetci vnímali ako záťaž.

Najprv sme urobili brainstorm na tému- v akých oblastiach svojho života sa môže človek zlepšovať, učiť sa niečo nové….Vznikli nám tieto oblasti:

Jazyky

Majstrovanie- práca s drevom, kovom

Výtvarné umenie

Vlastný spôsob učenia sa

Šport

Varenie

Umenie- hudba a tanec

Príroda- rastliny

Príroda- živočíchy

Svet

Tvorivé vyrábanie

Čítanie

Následne si každé dieťa vyfarbilo 2-4 oblasti, v ktorých má chuť pracovať. V každej oblasti našlo konkrétny plán, cieľ. Jednotlivé ciele sme rozmenili na drobné: čo potrebujem k naplneniu cieľa, napr.: materiál, priestor, pomôcky, pomoc od niekoho iného, v akom čase je možné realizovať svoje plány…

Potom nasledovala celoročná práca na plnení svojich cieľov. Deti si zbierali „dôkazový materiál“ splnených cieľov. Napr.: priniesli ukázať papierové lietadielko, origam, upečený koláč, zahrali na hudobný nástroj, zaspievali pieseň, ukázali ušitú kapsičku…

Nakoniec sme si pýtali spätnú väzbu od rodičov, či si všimli alebo nevšimli zmenu na svojom dieťati, čo sa im páčilo, čo menej,  čom by radi pokračovali.

Nemenej dôležité boli krátke hodnotiace hárky detí, ktoré boli najhlavnejšími účastníkmi tohto projektu.

Vďaka tomuto mikroprojektu mali možnosť deti naučiť sa formulovať svoj vlastný plán osobného rozvoja, stanoviť si ciele a svojou vytrvalosťou ísť za splnením cieľa. Potešilo ma, že pre deti je táto téma dôležitá, majú chuť pokračovať aj naďalej, dokonca mali potrebu zaradiť prácu na projekte do rozvrhu ako samostatnú vyučovaciu hodinu.

Autor: Martina Štesková
Škola: Zaježovská škola
Miesto realizácie projektu: Zaježová
Určené pre: prvý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2016/2017