Dobre fungujúca triedna komunita

 

Pedagogický projekt zameraný na prepojenie triedneho učiteľa, žiakov a rodičov s cieľom  zlepšiť klímu v triede a snažiť sa spolu fungovať na základe  rešpektu, dôvery a vzájomnej spolupráce. Základom projektu sú pravidelné ranné štvrťhodinové komunity (sedenie v kruhu) venované vytvoreniu triednej dohody, pravidiel (pravdivosť, dôveryhodnosť, úcta, aktívne počúvanie a najlepší osobný výkon) a osvojeniu si základných životných zručností, ktorých zvládnutie je predpokladom na využívanie prvkov vysoko-efektívneho učenia. Okrem zosúladenia povinností sa snažíme zdokonaliť komunikáciu triedneho učiteľa s rodičmi prostredníctvom e-mailov, četu, súkromnej triednej skupiny na sociálnej sieti, osobnými  stretnutiami. K vytvoreniu dobrého vzťahu k žiakom prispieva spoločné naplánovanie triedneho výletu a pravidelná podpora na zápasoch mládežníckeho hokejového tímu.

Autor: Peter Humay
Škola: Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra
Miesto realizácie projektu: Nitra
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: