DOBROdružstvo v nás

Žiaci v mojej triede tvoria menšie skupinky, niektorí sú dokonca vyčlenení mimo skupinu spolužiakov. Je pre nich náročné riešiť problémy spoločne. Traja chlapci sú často považovaní za tých, ktorí triedu zabávajú cez hodiny. Začnú dávať vtipné poznámky a zvyšok triedy v tom pokračuje. Cez prestávky vznikajú konflikty, kde sa trieda rozdelí na menšie skupinky, ktoré sú proti sebe. V triede sú tiež dve dievčatá, ktoré sa rozprávajú len navzájom a ostatní s nimi nechcú vôbec komunikovať, pretože im často klamú a posudzujú ostatných. Vytvorené predsudky im sťažujú komunikáciu a zároveň aj ich brzdia pri výučbe. Majú nevyriešené problémy ešte z prvého stupňa a neveria, že sa môže niečo zmeniť. Podobné problémy môžu mať aj iné triedy a tento projekt by mohol aj iným pomôcť.

Autor: Danka Čopanová
Škola: ZŠ s MŠ Vančurova
Miesto realizácie projektu: Trnava
Ročník programu: 2020/21
Materiál na stiahnutie: