Dráma a improvizácia na hodinách AJ

Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny… Pokúsime sa spoločne cez rôznorodé aktivity objaviť v každom dieťati jeho talent a potenciál, ktorý by vedel využiť a rozvíjať počas celého roka. Verím, že sa deťom postupne „rozviaže jazyk“, že sa začnú oveľa viac smiať a užívať si možnosť komunikovať so svetom aj inak ako v rodnom jazyku ? Ponoria sa do zaujímavých príbehov, sami o nich budú rozprávať, postupne pripravia vlastný scenár s rôznymi zápletkami a nečakanými zvratmi. Popri rozvíjaní jazykových kompetencií realizujú aj výrobu kulís, či kostýmov, samozrejme aj výber vhodnej hudby a choreografie.

Autor: Petra Strigáčová
Škola: SZŠ Senec
Miesto realizácie projektu: Senec
Určené pre: druhý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2016/2017/2017