Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova

Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší i menej pohybliví. V kin-balle môžu v jednom tíme úspešne hrať hráči všetkých úrovní schopností. Za veľmi dôležitú zložku tohto športu možno považovať absolútnu nutnosť kolektívnej spolupráce, ktorá nie je len žiaduca, ale je nevyhnutnou podmienkou hry, ktorá je daná charakterom pravidiel, kedy výsledok každej jednotlivej hernej situácie či získanie bodu je výsledkom aktívnej a tvorivej spolupráce celého tímu. Takže poďte hrať. Čo takto veľký kin-ballový zápas v Pliešovciach, ktorý zorganizujú a pripravia naši žiaci?

Autor: Miroslav Kseňák
Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce
Miesto realizácie projektu: Pliešovce
Určené pre: prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, stredné školy
Ročník programu: 2016/2017