Komunikácia hrou

Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť úroveň sociálno-komunikačných zručností policajtov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. Ako najčastejší problém policajných tímov sa uvádza slabo fungujúca komunikácia. Zážitková pedagogika dáva poslucháčom možnosti ponoriť sa do sveta „akože“. Tento svet im umožňuje si v bezpečnom prostredí vyskúšať nové spôsoby správania a poznať aspekty vlastnej osobnosti v rôznych záťažových situáciách „na nečisto“. Študenti majú možnosť na základe spätnej väzby korigovať svoje správanie.

Počas projektu sa u študentov zlepšila neverbálna komunikácia, jej pochopenie. Tiež pozorujeme zlepšenie v celkovej úrovni interpretácie komunikačného obsahu. Výchova a vzdelávanie na Strednej odbornej škole Policajného zboru, najmä v predmete etika a psychológia policajnej práce, poskytuje možnosť policajtom na začiatku ich kariéry získať vedomosti, ktoré vedú k efektívnej komunikácii nielen v tíme ale aj vo vzťahu policajt – občan.

Záverečná prezentácia projektu “Komunikácia hrou” je dostupná TU.

Autor: Dominika Angelovičová
Škola: SOŠ PZ Košice
Miesto realizácie projektu: Košice
Určené pre: Stredné školy
Ročník programu: 2020/21
Materiál na stiahnutie: