Konštruktivizmus na hodinách chémie

Keďže chémia je PRÍRODNÁ VEDA, cieľom môjho mikroprojektu je, aby žiaci počas hodín chémie pracovali ako vedci, nie, aby v škole získali (sprostredkovane) množstvo vedeckých poznatkov, ale aby oni boli „vedcami“ objavujúcimi čaro chémie.Vďaka tomu, že budú s látkami narábať, premýšľať nad nimi, si budú vytvárať ucelené chemické koncepty.

Vedecká práca žiakov bude mať viacero častí. Najskôr sa stretnú s „problémom“ prezentujúcim určitý chemický fenomén. Potom budú navrhovať riešenia: Ako zistiť, čo sa bude s látkou diať? Ako bude prebiehať reakcia? Určia svoje predpoklady.

Ďalším krokom vedeckej práce je overovanie hypotéz. Poslednou časťou bude vyvodzovanie záverov.

 

  • Počas hodín chémie žiaci navrhnú prípravu a nakoniec pripravia vlastné mydlo.
  • Vlastným skúmaním látok a známymi vedeckými postupmi pripravia vonnú esenciu.
  • Žiaci navrhnú postup prípravy alkoholu, alkohol pripravia a overia predpokladané vlastnosti alkoholu pokusmi.
  • Pripravia jednoduchý  plast, navrhnú a zrealizujú rozklad plastu.
Autor: Petra Psotová
Škola: ZŠ s MŠ Vančurova
Miesto realizácie projektu: Trnava
Určené pre: 2. stupeň ZŠ
Ročník programu: 2017/2018