Mapy učebného pokroku

Témou a cieľom mikroprojektu je problematika Máp učebného pokroku a snaha zmeniť spôsob hodnotenia žiakov na slovenských školách. Východiskom je projekt v Čechách, ktorý sa experimentálne začal zaoberať, hľadať a mapovať možnosti iné ako klasické známkovanie v oblasti hodnotenia. Konečne niekto začal uvažovať nad tým, že žiaci sú individuálne bytosti, ktoré každá jedna dosahujú rôzne výsledky na základe práve tej individuálnej jedinečnosti. Pre každého človeka a o to viac pre deti je cesta k dosiahnutému výsledku naozaj rôznorodá, a to že niekto nedosiahne známku jedna ešte neznamená, že nie je alebo nemôže byť úspešný. Každý z nás dosahuje daný vrchol úspechu za iných okolností a to čo je pre niekoho Gerlach je pre iného Mount Everest. Oba štíty sú však nádherné a jedinečné, neopakovateľné. Ak budú deti hodnotené inak ako číslom, budú viac motivované a inšpirované ku kvalitnejšiemu spôsobu vzdelávania. 

Cieľom projektu je zaviesť tento spôsob hodnotenia na školách na Slovensku pomocou nadviazania spolupráce s niektorou z českých škôl, ktoré daný projekt realizovali, zvážiť všetky pozitíva a negatíva, vylúčiť ohrozenia, vybrať to čo by na našej škole fungovalo a posunulo nás dopredu.

Autor: Lenka Mihalicová
Škola: Súkromná ZŠ – Škola u Filipa, Ružová 14
Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica
Určené pre: pedagógov
Ročník programu: 2016/2017