Montematika

Cieľom projektu bolo oboznámiť odbornú a širšiu verejnosť s prácou s montessori materiálmi z matematiky. Vznikla podporná skupina jedenástich ľudí a facebooková skupina určená pre širšiu verejnosť. 

Projekt pomohol zatraktívniť vyučovanie matematiky na prvom stupni ZŠ a zlepšiť prospech žiakov (v porovnaní s ich rovesníkmi). Učiteľky vybraných tried boli aktívne účastníčky mojej podpornej skupiny.

V ročnom projekte sa podarilo dokázať, že montessori materiály a ich aplikácia v triede dokážu zlepšiť prospech žiakov, ktorým robí matematika problém. Tiež sa zistilo, že v triedach v ktorých sa tieto materiály používali, bola väčšia obľuba matematiky a žiaci sa na ňu viac tešili.

Identifikoval som materiály, ktoré sa najviac hodia do výučby na klasických školách.

Táto metóda má veľký potenciál využitia. Veľmi prospešné je pracovať s montessori materiálmi v predškolských zariadeniach a v zariadeniach, ktoré pracujú so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Video metodické materiály nájdete tu: https://www.facebook.com/groups/373080630709276/

Záverečnú prezentáciu projektu “Montematika” si prezrite TU.

 

Autor: Matej Bruncko
Škola: Montessori School Žilina
Miesto realizácie projektu: Žilina
Určené pre: Prvý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2020/21
Web projektu: facebook.com/groups/373080630709276/
Materiál na stiahnutie: