Motivácia neopúšťaj ma (Dalton na hodinách AJ)

Projekt vystihuje už jeho názov „Motivácia neopúštaj ma (Dalton na hodinách AJ). Zámerom projektu bolo zvýšenie a udržanie motivácie u študentov v priebehu školského roka na hodinách anglického jazyka, čo by sa malo odraziť v zlepšení úrovne angličtiny (AJ) a schopnosti relevantne si reflektovať svoju prácu na hodinách a aj mimo nich, ako aj dobrovoľnej zapojenosti 50% študentov do tvorby vyučovacieho procesu cez realizáciu 1 nepovinnej lekcie. To sme kvôli situácii s vírusom Covid 19 museli napokon zmeniť na inú aktivitu.

Na hodinách sme využívali prvky Daltonských princípov, t.j. sloboda, spolupráca a samostatnosť. Venovali sme sa cieleným aktivitám, ktoré zahŕňali voliteľné úlohy, tímovú prácu, reflexiu v skupine a vedenie si portfólia. Cieľom bolo aby si študenti vedeli relevantne reflektovať svoju prácu a pokrok a stanoviť si svoje ciele tak, aby na konci roka dosiahli úroveň B2 v anglickom jazyku.

Autor: Barbora Ďurovcová
Škola: Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Miesto realizácie projektu: Bratislava
Ročník programu: 2019/2020
Materiál na stiahnutie: