…aby veci dávali zmysel… Ročníkové práce s využitím medzipredmetových vzťahov

Cieľom môjho projektu bolo na základe ročníkovej práce zvýšiť využívanie medzipredmetových vzťahov na vyučovacích hodinách. Na jej pozadí som vyzdvihla jedinečnosť každého žiaka. Vytvorila som priestor pre rozvoj komunikačných, prezentačných zručností, učila žiakov pracovať s informáciami a selektovať ich. Projekt som realizovala v 9. ročníku. 

Ročníková práca je projekt, ktorý učí žiaka samostatne vyhľadávať, triediť a spracovať informácie z rôznych oblastí (vyučovacích predmetov) s uvedením minimálne troch zdrojov a zároveň prezentovať zistené pred žiakmi školy, rodičmi, pedagógmi, vedením, prípadne širokou verejnosťou.

Deviataci pomocou brainstormingu zistili, ku ktorým témam majú blízko. Na základe zistení začali uvažovať nad možnou spoluprácou so svojimi spolužiakmi. Žiaci si urobili analýzu potrieb. Zistili, čo vedia urobiť samostatne, a s čím je potrebné im pomôcť a poradiť. Následne pracovali na ročníkovej práci a v decembri sme pristúpili k predbežnej prezentácii. Počas školského roka sme realizovali aktivity na podporu kritického myslenia, posilnenie vzťahov v kolektíve, či prácu s informáciami.

Autor: Ingrid Žiškovská
Škola: ZŠ s MŠ Liptovský Ján
Miesto realizácie projektu: Liptovský Ján
Určené pre: Druhý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2020/21