Šach a logické myslenie

Cieľom projektu je vypracovanie súboru úloh pre deti vo veku 5-7 rokov, ktoré začínajú so šachom. Pri deťoch v tomto veku je ešte veľká potreba „hrania sa“, preto chcem vytvoriť súbor cvičení a úloh pre šachových trénerov a inštruktorov, ktoré im pomôžu zmysluplne s deťmi v tomto veku pracovať a podnietiť v nich záujem o šachovú hru.

Cvičenia a úlohy sú tématicky zamerané počas celého roka a ich cieľom je rozvoj

  • koncentrácie
  • predstavivosti
  • predvidavosti
  • plánovaniazvažovanie rôznych možností

V januári pripravujem pre trénerov a inštruktorov šachu „trénersky seminár a workshop“, na ktorom budem prezerntovať priebežné výsledky a zbierať spätnú väzbu.

Autor: Michal Vrba
Škola: ZŠ Espania
Miesto realizácie projektu: Bratislava
Určené pre: 1. stupeň ZŠ
Ročník programu: 2017/2018