Škola ako tím, (ktorý hrá pre deti/s deťmi)

Projekt sa venuje posilneniu spolupráce s rodičmi a vzájomného porozumenia – zlepšeniu klímy v škole a tiež vytvoreniu jasnejších pravidiel a smerovania školy.

Moje skúsenosti ukazujú, že bez úzkej a otvorenej spolupráce sa zásadne zmenšujú naše možnosti ako pomáhať rásť deťom v škole po všetkých stránkach (nielen tej vedomostnej). 

Som presvedčený, že to čo sa deje v škole ovplyvňuje rodinu a to čo sa deje v rodine ovplyvňuje život dieťaťa v škole a celú školu. Preto len s vedomým prístupom všetkých zúčastnených môžeme vytvárať školu, ktorá bude mať zmysel.

Aktivity projektu priniesli do našej školy nové možnosti spolupráce, väčšieho spoznávania a pochopenia sa. Väčšina je v nejakej podobe využiteľná na každej škole, ktorá sa rozhodne otvoriť a rozvíjať atmosféru spolupráce.

Záverečná prezentácia projektu

Autor: Radoslav Plánička
Škola: Súkromná základná škola Zaježová
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: