Teachers First (učitelia majú prednosť)

Učitelia nedostávajú príliš veľa možností na svoj profesijný rozvoj v rámci školy, alebo je ich rozvoj veľmi
individuálny. Neinformovanosť a neochota spolupráce medzi učiteľmi je častou príčinou, že potrebné zmeny vo
vyučovaní sa nedejú. Rovnako aj ochota skúsiť nové veci, vyjsť so svojej komfortnej zóny prispieva k tomu, že
tradičné vyučovanie má svoje pevné miesto. Projekt Učitelia majú prednosť bol určený pre mojich kolegov, ktorí,
rovnako ako ja, pociťujú potrebu zmeny tradičného vyučovania na akčnú spoluprácu a efektívne učenie
prostredníctvom skúseností. Hlavnými cieľmi projektu bolo motivovať učiteľov na vlastný pedagogický
sebarozvoj, zvýšiť spoluprácu a podporu učiteľov k zmene a používať aktivizačné metódy, ktoré môžu zvýšiť
šancu žiakov na úspech. Zúčastnení učitelia ocenili, že sa im prednostne venovala pozornosť a podpora vo
vzdelávaní a aplikovaní nových metód vo vyučovaní.

Záverečná prezentácia

Autor: Peter Pirončiak
Miesto realizácie projektu: Liptovský Mikuláš
Materiál na stiahnutie: