Trinásta záhrada

O Trinástej záhrade

Tento mikroprojekt má tajuplný názov Trinásta záhrada. V strede našej školy bolo odjakživa átrium so stromami a s betónovou plochou. Vídavala som ho priamo z našej učebne biológie a hnevalo ma, že miesto s takým potenciálom sa pre žiakov vôbec nevyužíva. A tak mi napadlo vytvoriť tam spolu so žiakmi tzv. Trinástu záhradu. Miesto, kde bude učebňa s altánkom, kde budú môcť prebiehať trošku iné vyučovacie hodiny, také, kde sa môže veľa diskutovať. Do Trinástej záhrady sme so žiakmi vytvorili tento rok parádnu hru v štýle EscapeRoom .

Escape je celosvetovo rozšírená obľúbená hra. Tím má za úlohu v stanovenom časovom limite vyriešiť čo najviac úloh, hádaniek a pascí tak, aby sa im podarilo odomknúť dvere a ujsť. Vyriešením prvej úlohy získa číselný kód, ktorým otvorí kódový zámok na skrinke číslo 2, kde bude ďalšia úloha… Až v poslednej skrinke je kľúčik od Escapky…

EscapeRoom je pre deti atraktívna a príťažlivá. Ponúka zaujímavé výzvy, ale aj dobrodružstvá, zábavu, možnosť využiť kreativitu, spoluprácu, logiku, či učenie bez biflenia.

Začali sme zbieraním úloh (úlohou mohol prispieť ktokoľvek z našej školy, žiak, či učiteľ), pokračovali vymýšľaním štruktúry a pravidiel hry tak, ako by naša Trinásta záhrada mohla fungovať. Celkovo sme vyzbierali cez sto úloh, z ktorých sme niektoré vybrali do našej hry. Celkovo sa rôznym spôsobom zapojilo približne 150 ľudí. Vytvorili sme aj také „centrálne jadro, kde bolo okolo 10 žiakov, ktorí to všetko koordinovali a dávali do kopy. Stretali sme sa v škole, ale aj priamo u mňa doma, mali sme vytvorenú FB skupinu organizačného tímu. Na vzdialenejšom orbitáli boli vybrané dve triedy, s ktorými som sa dohodla, že tento rok budú mať na starosti vpúšťanie a uvádzanie žiakov do Trinástej záhrady.

Zozbieralo sa veľa zaujímavých, aj originálnych úloh, mysleli sme na bezpečnosť, vytvorili sme celú štruktúru hry, vymysleli sme parádny systém nápovedí, systém ľahkej a ťažkej verzie hry v jednom…

Jednotliví žiaci prispievali nielen úlohami a nápadmi, ale vyrobili aj spomínané odpočívadlo času, skrinky. Žiačka Emka nám zohnala človeka, ktorý pre nás vyrobil a priviezol krásne odolné skrinky, Ivka nám priviedla človeka, ktorý naprogramoval systém online nápovedí, ktorý si ale opäť vymysleli samotní žiaci.

Na hodinách informatiky sme vymýšľali reklamné plagátiky a logo pre našu Trinástu záhradu. Vybrali sme tie najlepšie a zahlasovali o oficiálne logo.

Ďalšou veľkou výzvou bolo revitalizovanie átria. Museli sme povynášať odpadky, nádoby s humusom, kontajnery plné hliny a igelitov, povytŕhať buriny….

Okrem toho sme urobili aj zbierku na altánok. Zbierku si opäť zorganizovali žiaci samotní, čo bola pre nich tiež veľmi dobrá skúsenosť do života. Pripravili vysielanie do rozhlasu, chodili po triedach, urobili reklamnú kampaň na FB… Sami sme boli prekvapení, že zbierka sa podarila. Naozaj sme nečakali čiastku, aká sa nám podarila vyzbierať. Zvyšnú časť nám dala naša pani riaditeľka zo školského fondu. Hoci s dodaním a vytvorením altánku boli ešte nejaké ďalšie problémy, ktoré nám oddialili otvorenie záhrady, altánok naše átrium ešte viac zatraktívnil a momentálne sa teda používa nielen ako EscapeRoom, ale aj ako učebňa vonku s okrúhlym stolom.

Otvorenie Trinástej záhrady si tiež celé pripravili žiaci. Prítomné bolo aj vedenie našej školy a niektoré triedy. Po prestrihnutí pásky a príhovoroch sme vkročili už do hotovej záhrady. Žiaci boli pozvaní na slávnosť Trinástej záhrady, na riešenie zaujímavých logických úloh. V dvoch triedach bolo pripravených 20 zaujímavých stánkov, ktoré mali veľký úspech. Žiaci sa až nechceli vrátiť do tried, riešili si bez ohľadu na to či tam mali alebo nemali učiteľa, či bola prestávka, či hodina….

Takže, Trinásta záhrada funguje, prešli si ju nielen družstvá žiakov našej školy, mali sme dokonca aj hostí z iného mesta. Žiaci si ju hrdo nazývajú EscapeGarden (prvú na svete), pretože je vonku, v átriu a nie klasicky vo vnútri.

Máme tam úlohy prispôsobené pre žiakov. Začína sa tými ľahšími a približne v strede sa dostanú ku kľúčiku von z átria s tým, že Gratulujeme, prešli ste ľahšiu verziu. Ak chcú môžu pokračovať ťažšou verziu s tým že keby ju už náhodou nedali, pocit, že Trinástu záhradu zdolali, už majú prejdením tej ľahšej verzie.

Ako som spomínala, Trinásta záhrada sa žiakom naozaj páči.

Aj hra, ale čo som bola prekvapená, aj jej samotné tvorenie. Často krát sa mi stalo, že mi žiaci poďakovali, že môžu byť súčasťou, že môžu robiť niečo, čo je nové, úžasné, čo ich baví.

Mali výzvu, plánovali, riešili problémy, pracovali s financiami, organizovali zbierku, samých seba, menil sa v mnohom ich pohľad.

Na záver prikladám ešte zopár fotečiek z Trinástej záhrady a pozvánku do Trinástej záhrady v podobe traileru, ktorý tiež vyrábali žiaci.

Autor: Katarína Kresaňová
Škola: Spojená škola Tilgnerova 14
Miesto realizácie projektu: Bratislava
Určené pre: druhý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2016/2017