Učiteľ – rodič – dieťa, spolu na jednej lodi

dav
dav

V každej základnej škole je v centre pozornosti dieťa. Jeho úspešnosť priamoúmerne závsí od kvality vzťahu medzi učiteľmi a rodičmi. Akýkoľvek nesúlad v tomto vzťahu a vzájomných očakávaniach, napriek spoločnému cieľu,  nepriaznivo vplýva na klímu školy a spomaľuje napredovanie detí.

Vo svojom projekte som sa snažila zmenou jednostrannej komunikácie od školy k rodičom a žiakom, na vzájomnú spoluprácu, postavenú na spätnej väzbe a spoločných zážitkoch, zmeniť postoje a návyky v oblasti  spolupráce  rodiny a školy, 

Balíkom aktivít som sa snažila vytvoriť v škole klímu, v ktorej sa všetci účastníci môžu cítiť bezpečne, nadobudnú  istotu, že ich požiadavky sú riešené, ich názory vypočuté, ich iniciatíva sa stretne s podporou a pozitívne sa to odrazí na vzdelávacích výsledkoch a sociálnych zručnostiach detí.

Všetci sme predsa spolu na jednej lodi.

Autor: Helena Weszelovszká
Škola: Základná škola Rozmarínová ul.1 Komárno
Ročník programu: 2018/19