Vdýchnime spoločne našej škole život

Hlavným cieľom môjho projektu bolo zaktivizovanie činnosti Žiackej školskej rady, ktorá bola na škole niekoľko rokov len čisto administratívnou záležitosťou.

Začiatkom školského roka 2020/2021 sa nám podarilo zvoliť členov ŽŠR. Prvé stretnutie prebehlo v online prostredí v novembri 2020 a v priebehu prvého štvrťroka absolvovali žiaci 1.-4.ročníka online dotazník  ku školskej klíme a k činnosti ŽŠR na škole. Práve výsledky dotazníka mi dodali odvahu, motivovali ma nevzdať to, ale chopiť sa príležitosti a dokázať, že na škole sú žiaci, ktorí dokážu vdýchnuť našej škole život.

Počas dištančného vzdelávania prebehli viaceré online stretnutia s koordinátorom ŽŠR, ktorý mi interpretoval ich požiadavky a po nástupe do škôl v júni 2021 nám podali pomocnú ruku zástupkyne Študentského parlamentu mesta a zorganizovali pre členov ŽŠR teambuilding na škole. Už počas dištančného vzdelávania členovia medzi sebou komunikovali cez sociálne siete, a založili si svoj účet na instagrame.

Autor: Katarína Dudrová
Škola: Obchodná akadémia Považská Bystrica
Miesto realizácie projektu: Považská Bystrica
Určené pre: Stredné školy
Ročník programu: 2020/21