Vytvorme si druhý domov

Škola sa často označuje za druhý domov, nakoľko v priestoroch školy trávia deti väčšinu času svojich dní a svojho života. Prostredie školy je veľmi dôležitým faktorom, ktorý vyplýva na vývoj, smerovanie detí/žiakov, ale aj pedagógov a ostatných zamestnancov školy. No namiesto toho, aby žiaci, deti dostali niečo hotové, zapojme ich do rozhodovania pri tom, ako by malo prostredie školy vyzerať, aby sa v ňom cítili dobre. Dajme im možnosť naučiť sa hľadať, zisťovať, oslovovať, diskutovať, hľadať kompromisy, realizovať niečo, dajme im slobodu a s ňou súvisiacu zodpovednosť za niečo. Verím, že si potom viac budú vážiť to, čo spoločne vytvoria. Zapojme do toho aj rodičov, ktorí nie svojou vinou, majú stále menej času na svoje deti.

Autor: Ľubica Bezeková
Škola: Základná škola s materskou školou, Školská 27/14
Miesto realizácie projektu: Pliešovce
Určené pre: prvý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2016/2017