fbpx

Janka Cibulková

ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

Narodila sa v Žiline, vyrastala na malom sídlisku na kopčeku. Od pätnástich rokov sa venovala deťom vo farnosti. Stala sa animátorkou, organizovala mnohé detské akcie, tábory a pod. Inšpirovaná prácou s deťmi si zvolila pedagogické štúdium na vysokej škole v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK – učiteľstvo biológie a chémie, na ktorej ukončila aj doktorandské  štúdium. Spolupodieľala sa na niekoľkých chemických šou pre žiacke publikum.

 

Po deviatich rokoch štúdia a pobytu v Bratislave sa vrátila domov. V školskom roku 2017/2018 sa rozhodla pracovať na základnej škole v Kysuckom Novom Meste, kde využíva nadobudnuté poznatky a skúsenosti, ktoré aplikuje žiakom aj netradičným spôsobom. Po prvom roku v reálnej praxi má stále chuť učiť sa, profesijne rásť, hľadať inovatívne spôsoby vyučovania, a preto sa prihlásila do Komenského inštitútu.

 

Chce budovať kvalitnejšie vzťahy so žiakmi, ktorých vedie v škole, aby mali lepšie prostredie na učenie sa a dokázali vhodne ovplyvniť budúcnosť našej spoločnosti. Je energickou, aktívnou, usmievavou a kreatívnou osobou, ktorá má rada prírodu (od prechádzok po turistiku, zber byliniek, húb, dokumentačného materiálu na hodiny), prácu s deťmi, dobrú knihu, rada spoznáva a zažíva nové veci.