fbpx

Jozef Sopoliga

Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika, Martin

Študoval matematiku, fyziku a informatiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas štúdia ako aj po jeho skončení sa venoval práci s mládežou, či už ako dobrovoľník v mládežníckych organizáciách alebo ako učiteľ v školách, kde mal, možnosť vyučovať žiakov od prvého ročníka základnej školy až po gymnázium. V roku 2004 stál spolu s kolegami z Biblickej školy pri zriadení Evanjelickej základnej školy v Martine. Neskôr táto škola prerástla do spojenej školy zloženej z materskej, základnej školy a bilingválneho gymnázia. Začínali s jednou triedou základnej školy, dnes má škola takmer 600 žiakov a ďalší potenciál rastu.