fbpx

Matej Hamran

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (študent)

Volám sa Matej a pochádzam z Hurbanova. Tak schválne, aká asociácia vám prvá napadne k tomuto malebnému mestečku?

Zmaturoval som na GLJŠ v Komárne a moje prvé kroky viedli na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Štúdium robotiky sa mi síce nepodarilo dokončiť, ale úspešne sa mi na STU podarilo absolvovať Doplnkové pedagogické štúdium, vďaka ktorému som prvýkrát pričuchol k učiteľstvu na Základnej škole Pohraničná v Komárne a totálne sa zamiloval. Rozhodol som sa, že sa prihlásim na štúdium učiteľstva na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od detstva ma fascinovala matematika aj vďaka mojej mame, ktorá je učiteľkou celý život. K matematike som si prirodzene vybral informatiku. V bakalárskej aj diplomovej práci sa venujem tvorbe aktivít pre prácu so zariadením BBC micro:bit. Po absolvovaní štúdia by som sa rád venoval rozvoju informatiky na základných školách na Slovensku.

Vo svojom voľnom čase sa rád venujem káve, pohybu v prírode a basketbalu. Nikdy nepohrdnem dobrým jedlom a výletu do hôr.