fbpx

Monika Koncošová

Stredná odborná škola Tisovec

Som šťastný a vďačný človek. Mám úžasnú prácu a úžasnú rodinu. Svoj pracovný život som už pred 26 rokmi previazala so školstvom a životom mladých ľudí.  Učím na Strednej odbornej škole v Tisovci, kam som nastúpila po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr som si vzdelanie doplnila štúdiom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z práce v školstve sa naozaj veľmi teším. Poviem pravdu, neviem si predstaviť seba v inej pozícii a na inom pracovnom mieste. Mladí ľudia a škola sú pre mňa všetkým. Mojou srdcovou záležitosťou je projektové vyučovanie a regionálna výchova. Vediem žiakov k spoznávaniu regiónu, v ktorom sa narodili, žijú alebo študujú, k uvedomeniu si hodnôt a bohatstva, ktoré v jednotlivých regiónoch máme. 

Osobný život mám spojený s úžasným manželom, s ktorým sa  snažíme „postaviť na nohy“ naše dve šikovné deti – vysokoškolákov. Sú pre nás oboch veľkých potešením a povzbudením.  Z mojich záľub spomeniem aspoň prácu v záhrade, kvety, cestovanie, turistiku, literatúru, Slovensko, stretnutia s priateľmi, „debatky“ večer s mojou rodinou.