fbpx

Monika Timková

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Budimíre

Absolvovala FF PU v Prešove, kde vyštudovala slovenský jazyk a literatúru. Po zistení, že učenie je láska, pochopila, čo chce v živote robiť, a tak sa prihlásila a úspešne ukončila doplňujúce pedagogické štúdium. Učí slovenský jazyk a literatúru na druhom stupni základnej školy. 

Prvé roky učenia boli dobrodružné a chaotické, vie to každý začínajúci učiteľ, doslova vhodený do víru každodenných (ne)predvídateľných okolností. Dnes učí už deviaty rok a stále je to dobrodružné a chaotické, v tom najlepšom zmysle slova. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať a je nevyhnutné hľadať nové podnety a inšpirácie. 

Na učení ju najviac fascinuje bezprostredná interakcia so žiakmi, učitelia majú veľkú moc, pretože aktívne formujú osudy detí. K tak dôležitej a zodpovednej práci je potrebná najmä empatia, trpezlivosť a dôvera. Momentálne je triednou učiteľkou siedmakov, u ktorých, okrem iných dobrých vecí, podporuje aj dobrovoľníctvo. V blízkej budúcnosti sa plánuje zamerať na rozvoj kariérového poradenstva na základnej škole. 

Horlivá organizátorka komunitných a kultúrnych podujatí, večná dobrovoľníčka a nadšená obdivovateľka prírody.