fbpx

Viktor Tanító

Bilingválne gymnázium v Žiline

Volám sa Viktor Tanító a moje priezvisko v preklade znamená učiteľ. Už v detstve som sa hral na školu a do školy som chodil s nadšením. Láska ku škole a školstvu u mňa pretrvala až do dospelosti. Ukončil som štúdium filozofie a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rozširujúce štúdium histórie na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V BB som ešte dokončil bakalárske štúdium prekladateľstva francúzštiny. Aj preto teraz pôsobím na štátnom Gymnáziu bilingválnom s dvoma jazykovými sekciami (francúzskou a španielskou) v Žiline ako učiteľ a riaditeľ. Okrem toho som od mája tohto roka šťastný otec.

Pre moju pedagogickú prax zohrali dôležitú úlohu vzdelávania a aktivity v rámci rôznych občianskych združení (paradoxne nie didaktika na vysokej škole). Všetky spájala snaha aktivizovať študentov počas vyučovania. Či už to bolo Právo pre každého – Street law, alebo akademická debata (v rámci mimoškolských aktivít, ale i implementácia vo vyučovaní). Bol som zapojený vo viacerých zmysluplných projektoch a teraz sa teším na Komenského inštitút.