fbpx

Viete, že základom úspešného učenia je kvalita vzájomného vzťahu medzi žiakom a učiteľom? Tá stojí na umení vytvárania a podpory pocitu spolupatričnosti, zvládania základných zručností empatickej komunikácie a riešenia konfliktov smerom k dohode, s ktorou sú všetci spokojní. Jedine tak sa zníži počet problémov a vznikne dostatočný priestor na kreatívne učenie. Všetci, teda učitelia i žiaci, budete zažívať menej stresu, viac vzájomného rešpektu a spolupráce. Žiaci zažijú viac úspechu v podobe akademických výsledkov a progresu v osobnostnom raste. Pôjde najmä o zvýšenie miery zodpovednosti a emočnej sebakontroly.

Čo sa naučíte ?

  • Ako hovoriť, aby vás študenti počúvali
  • Ako počúvať tak, aby ste rozumeli, čo vám študenti hovoria
  • Ako vytvoriť v triede pravidlá, ktoré vyžadujú menej donucovania
  • Ako zaviesť disciplínu tak, aby bola účinná a neničila sebavedomie žiakov
  • Ako riešiť problémy tak, aby viedli ku spokojnosti vás aj študentov

Workshop bude viesť lektorka Martina Vagačová.