fbpx

Nájdete nás

Komenského inštitút sídli na Račianskej 78, 831 02 Bratislava.
Workshopy sa odohrávajú vo Vzdelávacom centre Zaježová na Zaježovských lazoch blízko Zvolena.

Náš tím

Zuzana Labašová

Programová manažérka
labasova@zivica.sk

Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Na Živici pracuje od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa a venovala sa aj spotrebiteľským témam. Momentálne má na starosti projekty globálneho vzdelávania a je súčasťou tímu v programe Komenského inštitút.

Radoslav Plánička

Programový manažér
planicka@zivica.sk

Praktický a multifunkčný ex-východniar žijúci na zaježovských lazoch. Svoju treťosektorovú cestu začal v roku 2000 v Priateľoch Zeme-SPZ, kde sa venoval kampaniam týkajúcich sa kompostovania, triedeného zberu odpadov a toxických látok. Od roku 2009 viedol v Živici program Zelená škola a potom Vzdelávacie centrum Zaježová. Pred príchodom do Komenského inštitútu pôsobil ako manažér komunitnej školy a asistent učiteľky v Zaježovej.

Uršula Mičovská

projektový koordinátor
micovska@zivica.sk

Študovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu v Banskej Bystrici. Potom pracovala v súkromnom sektore, kde nadobudla skúsenosti participáciou na veľtrhoch naprieč kontinentmi. Keď sa stala matkou, intenzívnejšie začala riešiť tému prirodzenej výchovy a dôležitosti vzdelávania. Chce sa spolupodieľať na pozitívnej a potrebnej zmene školstva zdola.

Denisa Adamovičová

Projektový koordinátor
adamovicova@zivica.sk

Vyštudovala etiku vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol. Už počas štúdia jej boli blízke témy hodnôt a hodnotovej kultivácie človeka.  Rezonujú u nej Buberove myšlienky, že správna výchova je výchova v charakter a zodpovednosť. Verí, že komplexné zmeny prídu cez konanie jednotlivca, a preto je potrebné aby bolo vzdelávanie zamerané na človeka  ako celok. Skôr ako prišla do Komenského inštitútu riadila projekty v prekladateľskom odvetví.

    Kontaktný formulár