Kto sme

Program Komenského inštitút a ocenenie Učiteľ Slovenska

Komenského inštitút sa od roku 2016 snaží prispieť k zmene školstva zdola rôznorodými aktivitami najmä pre učiteľov a riaditeľov.

Veríme, že skutočná zmena vzdelávacieho systému na Slovensku môže nastať najmä zdola – od učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí sú nositeľmi zmien. Sme presvedčení, že skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy. Ako uviedol známy súčasný autor, Yuval Noah Harari, veľké reformy v spoločnosti sa v podstate uskutočnili vďaka dobre prepojeným reformátorom v krajine. Na tomto základe stojí myšlienka Komenského inštitútu, ktorý hľadá, vzdeláva a prepája pedagogických lídrov, ktorí majú hlavný vplyv na holistický rozvoj detí.

Poukazujeme na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a nielen príkladmi realizovanými pedagógmi ukazujeme možné cesty ich postupného prekonania. Budujeme komunitu pedagógov, ktorých príbehy a aktivity inšpirujú učiteľov po celom Slovensku a zvyšujú status učiteľov v spoločnosti.

Komenského inštitút realizuje nezisková organizácia Živica.


Ročný vzdelávací program

Každý rok poskytujeme 20 učiteľom kvalitné bezplatné vzdelávanie so špičkovými lektormi na témy, ktoré v školách absentujú. Vzdelávanie je zostavené zo zážitkových a praktických workshopov, poprepájaných s ďalšími podpornými aktivitami.

Účastníci počas roka zažijú:

  • 6 pobytových workshopov v Zaježovej – Teambuilding a projektový manažment, Posilnení učitelia – vízia a osobná moc, Kritické myslenie a argumentácia, Facilitácia a riešenie konfliktov v školskom prostredí, Lenivý učiteľ, Rešpektovať a byť rešpektovaný,  
  • webináre s lektormi zamerané na reflexiu skúseností po absolvovaní workshopov,
  • prácu a zdieľanie v peer skupinách,
  • podporu osobného mentora,
  • a zrealizujú pedagogický projekt zmeny, ktorý podporíme sumou 300 eur.

Zmyslom pedagogického projektu je praktická zmena – učitelia menia vyučovanie a riaditelia celé školy. Ide o príklady, ako sa dá učiť kreatívnejšie, zážitkovo a zároveň efektívnejšie. Skúsenosti z realizácie projektov a metodiky slúžia ako inšpirácie ďalším učiteľom a sú dostupné na: www.komenskehoinstitut.sk/projekty


Alumni program

Po skončení ročného programu sa nič nekončí. Našim cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie pedagógov. V roku 2020 je v našom alumni programe 100 učiteľov z celého Slovenska, ktorí šíria príklady dobrej praxe a odovzdávajú svoje skúseností medzi tisíce učiteľov a žiakov. Stávajú sa tak “influencermi” postupnej reformy školstva zdola.

  • Mentoringový program – rozvíjame ich mentorsko-koučovacie zručnosti, aby mohli tento prístup šíriť nielen na svoje školy
  • Workshopy zamerané na komunikáciu s médiami, zážitkové vzdelávanie, kritické myslenie
  • Študijné pobyty v zahraničí s návštevou inšpiratívnych škôl v Nemecku a Českej republike
  • Regionálne inšpiratívne akcie – naši absolventi organizujú workshopy a konferencie pre učiteľov vo svojich regiónoch

Inšpirujeme a budujeme pedagogickú komunitu

Okrem individualizovaných vzdelávacích aktivít realizujeme aj ďalšie, určené pre širšiu pedagogickú komunitu, rodičov a verejnosť.
Prepájame učiteľov medzi sebou a podporujeme ich, aby vedeli, že na ceste za lepším školstvom nie sú sami. 


Učiteľ Slovenska

Ocenenie, ktoré mení pohľad na učiteľov – zdôrazňuje význam učiteľského povolania a snaží sa pozdvihnúť jeho status.
Oceňujeme inšpiratívnych učiteľov, ktorí majú silu a chuť meniť naše školstvo k lepšiemu, záleží im na úspechu žiakov a dokážu motivovať svojich kolegov k výkonu učiteľskej profesie. Ich príbehy predstavujeme verejnosti ako pozitívne príklady toho ako môže vyzerať zmysluplné vzdelávanie našich detí.
Učiteľ Slovenska nadväzuje na medzinárodný projekt Global Teacher Prize, ktorý oceňuje špičkových pedagógov z celého sveta. Záštitu nad projektom prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová. 

Ocenených pedagógov a ich príbehy nájdete na www.ucitelslovenska.sk