fbpx

Účastníci

Každý rok prijímame do programu 20 účastníkov. Našim cieľom je vytvoriť rôznorodú skupinu poskladanú z učiteliek rôznej dĺžky praxe, riaditeliek a študentov pedagogických odborov. Veríme, že každý účastník má, vďaka svojim skúsenostiam, názorom a osobnosti, schopnosť obohatiť skupinu.

Aktuálni účastníci

Adam Baran

Základná škola s materskou školou, Brehy

Andrea Kristeľová

Špeciálna základná škola, Krupina

Anna Kurinová

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Bratislava

Eva Radičová

Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš

Jana Plichtová

Gymnázium Alejová 1, Košice

Jana Slamená

Základná škola s materskou školou, Krásna Lúka

Katarína Pivníková

Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi, Rimavská Sobota

Lenka Duchová

Základná škola Drienov

Marcela Jahnová

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Mária Bajúzová

Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Mária Drndášová

Základná škola s materskou školou, Hladovka

Mária Slezáková

Základná škola Mojmírova 98, Piešťany

Martina Vojtušová

Základná škola s materskou školou, Oščadnica

Matej Hamran

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (študent)

Miriam Lidajová

Obchodná akadémia Považská Bystrica

Miroslav Kubičár

Gymnázium Púchov

Nadežda Miháľová

Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota

Pavol Šípoš

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Ružomberok

Sylvia Strámová

Multifunkčné centrum pre deti a mládež, Moldava nad Bodvou

Vanda Liďáková

Spojená škola Novohradská, Bratislava

Viera Mojzešová

Ohnisko – vzdelávacia skupina Neškola, Bratislava

Vladimíra Kamhalová

Gymnázium Trebišovská, Košice

Zuzana Diová

Základná škola, Štúrova ul.,  Malacky

Ročník 2020/2021

Anna Marušková

ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Danka Čopanová

ZŠ s MŠ Vančurova v Trnave

Dominika Angelovičová

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice

Eva Gergelyová

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Sokolciach

Ingrid Žišková

ZŠ s MŠ Liptovský Ján

Jana Šošovičková

SZŠ Nová Dubnica

Katarína Čárska

SZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici

Katarína Dudrová

Obchodná akadémia Považská Bystrica

Lenka Jancíková

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

Ľubica Demčáková

Evanjelická spojená škola v Prešove

Matej Bruncko

Montessori School Žilina

Miroslava Mihalová

Spojená škola Vojenská 13, Košice

Monika Koncošová

Stredná odborná škola Tisovec

Monika Timková

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Budimíre

Patrícia Vrábová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Petra Balejová

Súkromná základná škola ESPRIT

Petra Tibenská

Súkromná základná škola BESST

Renáta Železňáková

Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne

Silvia Haringová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Viktor Tanító

Bilingválne gymnázium v Žiline

Zuzana Vogelová

ZŠ Topoľová v Nitre

Ročník 2019/2020

Barbora Ďurovcová

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Eduard Gemza

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, Banská Štiavnica

Františka Fehérová

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

Ivana Sopúchová

Evanjelické bilingválne gymnáziu, Martin

Jarmila Cápayová

Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

Karin Macháčová

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

Katarína Podolanová

Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica

Katarína Vajkai

Základná škola Pohraničná 9, Komárno

Lenka Šišmičová

Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra

Ľubica Tomková

ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

Lucia Šepeľáková

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

Lukáš Petrík

SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava

Michal Rybár

Základná škola, Seňa

Monika Gombošová

Základná škola, Angyalova ulica 26, Kremnica

Peter Pirončiak

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Petra Belanová

ZŠ s MŠ Brehy

Tímea Danková

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, Rimavská Sobota

Viktor Verba

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Zuzana Poľanská

ZŠ s MŠ, Podolínec

Ročník 2018/2019

Helena Weszelovszká

ZŠ Rozmarínová 1, Komárno

Janka Cibulková

ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

Janka Kmeč Koščová

Externá poslucháčka

SZŠ United Nations Elementary School, Nitra

Janka Šuchterová

ZŠ s MŠ Brehy

Jozef Šujak

Gymnázium Považská Bystrica

Katarína Petrisková

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

Mária Mydlová

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Mária Ondrisková

Externá poslucháčka

ZŠ s MŠ Pliešovce

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68, Nitra a Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Michaela Mozolová

Gymnázium Jura Hronca, Bratislave a n.o. Človek v ohrození

Nataša Rokická

ZŠ Jarmočná, Ždaňa

Peter Humay

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

Radoslav Plánička

Externý poslucháč

SZŠ Zaježová

Radovan Kyrinovič

Liečebno – výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, Bratislava

Rebecca Murray

ZŠ s MŠ Veľké Leváre

Silvia Oleníková

ZŠ s MŠ Podolínec

Svetlana Chábelová

Základná škola Sadová, Senica

Zuzana Borovská

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

Zuzana Miháliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Zuzana Perdíková

Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov

Ročník 2017/2018

Adriana Macková

ZŠ Mlynská, Senec

Anna Jančová

Externá poslucháčka

Enjoy School, Považská Bystrica

Iveta Barková

SZŠ Senec

Jana Marcineková

SZŠ BAKOMI, Banská Štiavnica

Katarína Jakubcová

Evanjelická spojená škola, Martin

Katarína Michalíková

Gymnázium Golianova, Nitra

Mária Babušová

Externá poslucháčka

dm-drogerie markt

Marta Páleníková

SZŠ Felix, Bratislava

Michal Vrba

Externý poslucháč

Bratislavská šachová akadémia

Miriama Glovňová

SOŠ Polytechnická, Nitra

Nika Klimová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Peter Uhrin

ZŠ Karloveská, Bratislava

Petra Psotová

ZŠ a MŠ Vančurova, Trnava

Silvia Szabóová

ZŠ Rozmarínová 1, Komárno

Slavomír Matejka

ZŠ s MŠ Pliešovce

Stanislava Opátová

ZŠ s MŠ Nižná

Viera Máša Orogváni

ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava

Zuzana Kráľová

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany

Zuzana Tabačáková

ZŠ s MŠ Nižná

Ročník 2016/2017

Dagmar Svoreňová

Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra

Ibolya Straussová

Súkromná základná škola, Kechnec

Janette Jirkův Lacková

ZŠ J. Alexyho 1, Zvolen

Jozef Sopoliga

Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika, Martin

Katarína Hvízdová

ZŠ Karpatská, Svidník

Katarína Kresáňová

Spojená škola Tilgnerova, Bratislava

Katarína Kurčíková

Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

Lenka Mihalicová

SZŠ Škola u Filipa, Banská Bystrica

Ľubica Bezeková

ZŠ s MŠ Pliešovce

Ľubica Noščáková

CZŠ Narnia, Bratislava

Margaréta Knapiková

ZŠ Lachova, Bratislava

Martin Štubňa

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Martina Štesková

Externá poslucháčka

Súkromná základná škola Zaježová

Michal Bohuš

Gymnáziu Ladislava Sáru, Bratislava

Michal Horváth

SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Bratislava

Miroslav Kseňák

ZŠ s MŠ Pliešovce

Monika Perecárová

ZŠ Narnia, Banská Bystrica

Petra Strigáčová

ZŠ Mlynská 50, Senec

Tomáš Macko

ZŠ Spišský Štvrtok

Veronika Suváková

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Zuzana Révészová

Špeciálna základná škola Odborárska, Košice