fbpx

Lenka Jancíková

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

Škola je asi môj osud. Moja mama, sestra, bližšia i vzdialenejšia rodina je spätá so školu. Zakotvila som v nej aj ja, nielen ako žiačka ale od roku 1991 aj ako pedagóg. Prešla som si pozíciou majsterky odbornej výchovy, odbornej učiteľky a druhé funkčné obdobie som riaditeľkou strednej odbornej školy.

Mám svoje predstavy, ktoré chcem pretaviť do reality odborného vzdelávania. Inšpiráciu som roky zbierala v našom slovenskom školstve ale aj v zahraničí.  Najväčšími radcami v mojej práci sú však moje deti, ktoré sú už dospelé a vedia, ako má mladý človek na sebe pracovať aby bol úspešný. Verím, že mladá generácia má veľký potenciál a pod správnym vedením, s optimálnom motiváciou dokáže veľké veci. Práca v školstve si vyžaduje energiu a pozitívneho ducha. Preto k mojim každodenným radostiam patrí  dobíjanie bateriek cez bicykel, beh a jógu.