fbpx

Lenka Mihalicová

SZŠ Škola u Filipa, Banská Bystrica

Korene má v Čechách, narodila sa v Plzni, ale väčšinu života prežila v kúpeľnom mestečku Turčianske Teplice, kde zatiaľ ešte stále býva. Študovala na Filozofickej fakulte v Bratislave dejepis a ruský jazyk, neskôr si doplnila aprobáciu o etickú výchovu.

Potrebné skúsenosti získala dlhoročnou prácou učiteľky, ale aj ako školiteľka v oblasti lektorovania a vzdelávaním sa hlavne v oblasti tém spoločenskovedného charakteru – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, kultúrne a prírodné dedičstvo, globálne vzdelávanie, soft skills, sociálnopatologické javy, tvorba projektov a projektovanie, základy IKT…

Bola lektorkou v národnom projekte INFOVEK, v národných projektoch Modernizácia vzdelávania na ZŠ a SŠ, KomPrax, Praktik a KOMPAS. Aktívne pracuje s občianskymi nadáciami a združeniami, venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a jeho prepájaniu s formálnym, zážitkovému a vysokoefektívnemu učeniu, kritickému mysleniu.

Svoju prácu považuje za poslanie a preto sa po pár rokoch odlúčenia od školy, ale nie od školstva (práca regionálnej odbornej riešiteľky v IUVENTE) vrátila do školských lavíc v Banskej Bystrici a zakotvila ako riaditeľka v Súkromnej základnej škole – Škole u Filipa, kde našla stratenú dôveru v učiteľa, v školu a vo vzdelávanie.