fbpx

Marcela Jahnová

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Učiteľkou som chcela byť už od malička. Prácu učiteľa som vnímala od detstva, keďže môj starý otec bol učiteľ. Po doštudovaní na UKF v Nitre sa mi splnil sen a hneď som začala učiť. Už 25 rokov sa učím, ako učiť a myslím, že ešte stále sa mám čo učiť. Pred 2 rokmi sa môj učiteľský život zmenil. Dostala som príležitosť viesť našu školu a začať realizovať víziu školy. Uvedomujem si, že memorovanie faktov a poučiek nestačí. Rozvíjaním silných stránok žiakov posilníme aj ich vnútornú motiváciu učiť sa. Zodpovednosti sa učia aj cez dobrovoľnícke aktivity a participáciou na rôznych projektoch. Je dôležité, aby aj učitelia žili svoje osobné povolanie v škole, ktorá bude pre nich bezpečným a príjemným prostredím. Učitelia čelia v súčasnosti mnohým výzvam, ktoré priniesli nové technológie, pandémia a aktuálny stav na Ukrajine. Potrebujú k tomu tiež návod, sprevádzanie a podporu. Psychicky odolný a spokojný učiteľ s rastovým myslením je zárukou motivovaného a zodpovedného žiaka.