fbpx

Františka Fehérová

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

Ako dieťa som bola vychovávaná rodičmi v lone prírody, ktorá je dodnes mojím útočiskom.  Rada som objavovala krásy skryté v lese. Čarovnosť prírody mi umožňuje pocit bezpečia a je prameňom mojich nápadov a inšpirácií. Svet okolo seba vnímam aj prostredníctvom umenia, ktoré ma sprevádza už od malička. 

Som učiteľkou predmetov výtvarná výchova, etická výchova, umenie a kultúra a vediem literárno-dramatický odbor. Vyštudovala som študijný program učiteľstvo výtvarného výchovy na Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite v Prešove. Neskôr som si rozšírila kvalifikáciu o predmet etická výchova. Snažím sa vo vzdelávacom procese vzájomne prepájať umenie s etikou. Vyučovacie hodiny sa usilujem viesť netradičnými vzdelávacími metódami. Organizujem tvorivé plenéry, v rámci vyučovania výtvarnej výchovy s mojimi žiakmi priamo v prírode.

Za najväčší úspech počas svojej pedagogickej praxe považujem fakt, že zo vzťahu pedagóg – žiak sa vyvinuli priateľstvá, v dôsledku ktorých som sa stala súčasťou rodinných i pracovných životov mojich bývalých študentov.