fbpx

Jana Šošovičková

SZŠ Nová Dubnica

Som dušou vedec, tulák-cestovateľ, pozorovateľ, lenivý učiteľ, večný študent a šťastný človek. Môj svet sa skladá z pestrofarebnej mozaiky, kde dôležité miesto majú ľudia, príroda, lozenie po krkahájoch, fyzika, technika, knihy, šach… a potreba meniť svet.

Najväčším darom v mojom živote je rodina a hlavne moje dve dcéry, ktoré sa odjakživa učili pozorovaním nášho mikrosveta a napodobovaním. Vďaka nim som pochopila, že s výchovou treba začať od seba a stále je na čom pracovať. Vďaka nim som sa začala venovať mnohým veciam  a nakoniec aj učiť na základnej škole. Spolu s nimi vymýšľame ako urobiť náš život zaujímavejším a veselším a preniesť kus nášho poznania a nadšenia do našej školy a tiež do našej komunity v pôvabnom meste Nová Dubnica.