fbpx

Miriama Glovňová

SOŠ Polytechnická, Nitra

Pochádza zo Žiliny, ale rozhodla sa študovať v Nitre. Už počas magisterského štúdia sociálnej pedagogiky a anglického jazyka pracovala ako dobrovoľníčka v detskom domove v Seredi. Keďže sa jej povinnej pedagogickej praxe málilo, pôsobila už počas štúdia aj ako lektorka anglického jazyka v dvoch materských a v jazykových školách.

 

Nástrahám dnešného učiteľstva sa nevyhýba. Neberie ich na ľahkú váhu, ale tiež nie ako neprekonateľnú prekážku. Márne by ste u nej hľadali niečo ako rutinu učiteľskej každodennosti. Vie, že žiakov treba viesť, pozitívne motivovať, aby učenie prinášalo trvalé plody a nebolo len samoúčelným intelektuálnym a pamäťovým cvičením. Hľadá si cestu k dušiam a srdciam svojich žiakov. Učí ich nielen anglický jazyk, ale aj to, ako sa navzájom rešpektovať, kde je správna miera sebavedomia, a ako nepodceňovať vlastné schopnosti, ale vyťažiť maximum z potenciálu, ktorý každý človek má. V cudzom jazyku, cudzej literatúre, v cudzom umení a v cudzej kultúre so žiakmi odhaľuje styčné body, to spoločné aj rozdielne, čo z nás robí ľudí. Rovných v odlišnosti a niekedy odlišných v rovnosti.

 

Je energická, pozitívna a miluje život, hlavne svoje dve fantastické deti a manžela. Okrem učiteľovania zbožňuje hudbu, cestovanie, scrapbooking a fashion&beauty. Samu seba nazýva „webinars and online courses“ maniak, pretože osobnostný a profesionálny rozvoj berie ako súčasť svojho života.