fbpx

Anna Marušková

ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Volám sa Anna Marušková a som učiteľkou  na Základnej škole Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici. Odmalička mi učarovala príroda, v ktorej som vyrastala a moja cesta bola jasná. Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Práca učiteľky  je zároveň aj môj koníček, moje poslanie a ani po 15 rokoch mojej pedagogickej praxe to necítim inak.  

„Keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím“(Maxim Gorkij)

S úsmevom a potešením, veľkým entuziazmom a nadšením vstupujem do našej školičky každý pracovný deň… Energiu, ktorú tu odovzdám a zároveň aj dostanem  je niečo, čo ma posúva vpred. Mám rada deti, ich otvorenosť, zvedavosť, bystrú myseľ  aj ich detský pohľad na svet. 

Neustále hľadám výzvy, ako zlepšiť moju pedagogickú prax. Mám za sebou program IRPU, ktorý mi otvoril svet nových možností a ruky dokorán ďalšiemu rozvoju. Prajem si byť učiteľkou, ktorá správne usmerní deti do života, naučí ich vážiť, či vypočuť si iných ľudí, spolupracovať, tiež byť prirodzeným, tvorivým, všímavým či nápomocným človekom.  Chcem učiť deti myslieť a nie to, čo si majú myslieť.

V našej škole okrem iného pôsobím ako koordinátor environmentálnej výchovy, už roky sa snažím vzbudiť toto veľmi dôležité  povedomie našich detí. Okrem všetkých možných ekozberov, organizácií ekoakcií, pracujem na revitalizácii náučného chodníka v areály školy, ktorý som vytvorila v projekte Envitalent. 

Vo voľnom čase rada cestujem, čítam a bez pohybu si neviem predstaviť svoj život.