fbpx

Jana Marcineková

SZŠ BAKOMI, Banská Štiavnica

Pochádzam zo Zvolena. Vyštudovala som učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ na UKF v Nitre. Po vysokej škole som nastúpila ako učiteľka a dnes je to už viac ako 25 rokov. Pravidelne sa vzdelávam, veľa čítam a načúvam.

 

V súčasnosti pôsobím v súkromnej škole BakomI v Banskej Štiavnici… Snažím sa vytvárať priestor na zmysluplné vyučovanie našich detí. Myslím si, že vo vzdelávaní detí je dôležité zohľadňovať individualitu dieťaťa a jeho vývinové tempo. Je potrebné vytvárať také podmienky, aby sa deti učili s radosťou a aby samy vnímali zmysel svojej práce.

 

Mám rada zmenu a neustále hľadám nové postupy, návody, nápady… Teší ma, že môžem byť súčasťou dobrého tímu a podieľať sa svojou prácou na kvalite našej školy.

 

Som mama dvoch veľkých detí, ktoré nadovšetko milujem. Veľmi mi záleží, aby si našli v živote svoje šťastné a bezpečné miesto. To ony ma priviedli k inému nazeraniu na výchovu a hľadaniu iných spôsobov komunikácie a vzdelávania.

 

Rada trávim čas s rodinou, s priateľmi, v prírode, s dobrou knižkou, s dobrou hudbou a pri športe.